Kinderen Piet Derksen voeren juridische strijd

AMSTERDAM, 22 MAART. De kinderen van Piet Derksen, de oprichter van Center Parcs, blijken ook in de Verenigde Staten in een juridisch steekspel te zijn verwikkeld met Richard Homburg, vroegere zakenpartner van hun vader en directeur/grootaandeelhouder van het aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde vastgoedfonds Uni-Invest. Eerder deze week werd bekend dat de kinderen een eerste financiële overwinning hebben geboekt op Homburg in de strijd om de tientallen miljoenen die de overleden Piet Derksen met Richard Homburg had belegd.

Dit keer gaat het om miljoenen guldens die Derksen in Amerikaans onroerend goed had gestoken. Dover Reality Fund in Florida, in directe lijn eigendom van de vennootschap Levend Water Beheer NV, de belangrijkste aan de familie Derksen gelieerde beleggingsmaatschappij, eist van Richard Homburg, Loek Marcus en Robbert Hefferton (tot voor kort bestuurders van Dover Reality Fund) in totaal 80 miljoen dollar wegens “diefstal” en “misbruik van vertrouwen”.

Het nieuwe bestuur van Dover Reality Fund, waaronder Trudy Derksen, de op één na oudste dochter van de overleden Piet Derksen, beschuldigt Homburg cs ervan Derksens Amerikaanse onroerend-goedfirma Dover Reality Fund schade te hebben toegebracht toen de drie daar als bestuurders aan het hoofd stonden. “Homburg heeft ten minste 16 miljoen die vrijkwam niet ten voordele van ons Dover Reality Fund aangewend, maar gewoon aan zijn eigen firma's uitgeleend. Hij heeft het geld naar hemzelf laten wegvloeien. Dat noemen ze in de VS selfdealing”, aldus mevrouw Derksen.

Derksen en haar medebestuursleden van Dover Reality Fund hebben de klacht over selfdealing afgelopen najaar aanhangig gemaakt bij een rechtbank in Florida en hebben toen al aangekondigd met schadeclaims te zullen komen, vertelt hun Amerikaanse advocaat Suzanne Barto Hill. Een paar weken geleden hebben ze de claim gekwantificeerd: 80 miljoen dollar, oftewel: “drie maal de schade die de onderneming door Homburg en zijn medebestuursleden is aangebracht”, aldus Barto Hill.

Richard Homburg ontkent de beschuldigingen en zegt dat Trudy Derksen “er gewoon helemaal niets van begrijpt” en dat ze “alleen maar enorm veel kabaal” maakt in de hoop zo snel mogelijk het geld terug te krijgen dat haar vader met Homburg had belegd. Van selfdealing is volgens hem in het geheel geen sprake. Homburg voegt daaraan toe op grond van zijn activiteiten in de VS nog een vordering te hebben van 22 miljoen dollar op de beleggingsmaatschappij van Derksen. “Die ga ik dus nu innen.”

Trudy Derksen zegt dat zij in het begin alle vertrouwen had in Richard Homburg die aanvankelijk samen met haar in het bestuur zat van Stichting Levend Water, eigenaar van Levend Water Beheer NV, de belangrijkste beleggingsmaatschappij voor de nalatenschap van Derksen. Verschillende voorvallen, plus berichten uit de VS dat Homburg cs als bestuurders van Dover Reality Fund niet in het belang van de Derksen-groep zouden handelen maar in hun eigen belang, hebben haar vertrouwen in Homburg evenwel definitief vernietigd, aldus Trudy Derksen. Beiden staan nu als kemphanen tegenover elkaar in een warrige kluwen van juridische procedures die zich almaar verder uitbreidt.

Richard Homburg heeft op zijn beurt Levend Water Beheer NV, de belangrijkste beleggingsmaatschappij van de Derksens, voor de rechter gesleept, zo heeft hij deze week laten weten. Homburg verwijt Levend Water dat ze de beleggingsmaatschappij Dover Trustco hebben verkocht aan een nieuwe vennootschap Dotrushare, zonder Dover Trustco voor een zelfde prijs eerst aan de Homburg-groep te hebben aangeboden, zoals Richard Homburg en Piet Derksen waren overeengekomen, aldus Richard Homburg. “Als ze Dover Trustco voor de prijs hebben verkocht waarvoor ik denk dat ze hem hebben verkocht, kopen wij Dover Trustco zèlf, dan zijn we in één klap van al het gelazer af”, aldus Homburg.

Dover Trustco is een beleggingsmaatschappij waarin de Derksens volgens eigen zeggen ten minste 100 miljoen gulden hebben zitten en waarover Homburg drie jaar de zeggenschap had, totdat hij er in april 1995 door Levend Water Beheer uit werd gezet, aldus Trudy Derksen. De kinderen proberen via Levend Water Beheer nu die 100 miljoen terug te krijgen. Deze week werd duidelijk dat ze een financiële overwining hebben behaald op Homburg. De rechter in Arnhem bepaalde namelijk dat Vebemij Vastgoed, een beleggingsmaatschappij waarin Homburg en/of aan Homburg gelieerde bedrijven de meerderheid van de aandelen heeft èn de zeggenschap, 30 miljoen gulden moet terugbetalen aan Dover Trustco - aan de Derksens dus.

Volgens Trudy Derksen zit er zo'n 225 miljoen gulden in Dover Trustco èn in Uni-Invest van de vele honderden miljoenen die haar vader aan Center Parcs verdiende. Homburg wijst er op dat Derksen nimmer 225 miljoen cash heeft ingebracht in zijn vennootschappen. “Het enige dat hij aan cash heeft ingebracht, is een lening van dertig miljoen en een investering van 30 miljoen, waarvan hij hetzelfde jaar nog 13 miljoen terugleende. Blijft dus over een langdurige investering van slechts 17 miljoen. De rest van die 225 miljoen die ze noemen, was alleen maar inbreng van veelal onrendabele belangen waarover ze vaak geen zeggenschap hadden”, aldus Homburg. “Ik heb puingeruimd bij Uni-Invest. Ik heb puingeruimd in hun stichting. Ik heb ook de onroerend-goedportefeuille van Piet Derksen gesaneerd. Ik heb voor die mensen een heleboel rotzooi opgeruimd. Maar die kinderen zijn dat allemaal weer vergeten. Piet Derksen was een zakenman. Die begreep het tenminste. De kinderen begrijpen er helemaal niets van. Het enige wat zij willen is zo snel mogelijk liquideren, zo snel mogelijk geld zien.”

    • Geert van Asbeck