Handelingen van Eerste en Tweede Kamer op Internet

ROTTERDAM, 22 MAART. De Handelingen van de Tweede en Eerste Kamer verschijnen vanaf 1 mei op Internet. De toegang tot de woordelijke tekst van alle beraadslagingen in het parlement zal gratis zijn.

Dit heeft de uitgever van de Handelingen, Sdu, vandaag desgevraagd bevestigd. De tekst zal circa twee dagen na de desbetreffende vergadering beschikbaar zijn. Tot nog toe verschijnen de Handelingen in druk pas anderhalf à twee weken na een vergadering.

Behalve de Handelingen zal ook een beperkt deel van de zogeheten Witte Stukken via het wereldwijde computernetwerk beschikbaar worden gesteld. De Witte Stukken zijn de stukken waarover de Kamers vergaderen, zoals wetsvoorstellen, brieven van bewindslieden aan de Kamer en samenvattingen van overleg tussen bewindslieden en Kamer. De Witte Stukken zullen niet volledig worden aangeboden, althans niet gratis. Via OPmaat, een commerciële Internetdienst van Sdu, is het grootste deel van de Witte Stukken wel te raadplegen. Een abonnement op deze dienst kost tachtig gulden per maand.

Het plan om meer op Internet te doen, bestond al meer dan een jaar, aldus J. van Beelen, directeur business development van Sdu. “Naar aanleiding van de recente artikelen willen we laten zien dat Sdu daarin wel wil meegaan.”

Twee weken geleden werd in een artikel op de opiniepagina van deze krant een oproep gedaan het rapport-Van Traa op Internet te plaatsen. Een week geleden kraakte Buro Jansen & Janssen de cd-rom van het rapport-Van Traa van Sdu, lichtte de 'platte tekst' daaruit en plaatste die integraal op het net. De tekst van Kamerstukken is volgens de Auteurswet vrij van rechten. Staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) liet vervolgens weten op korte termijn met beide Kamervoorzitters te willen spreken over het elektronisch beschikbaar stellen van Kamerstukken.

De tekst van de Handelingen wordt ingetikt door medewerkers van het parlement. Sdu krijgt ze elektronisch aangeleverd. Sdu betaalt zelf de kosten van plaatsing op het net.