EU is het eens over details telecom

BRUSSEL, 22 MAART. De ministers voor telecommunicatie van de 15 EU-lidstaten hebben gisteren een akkoord bereikt over regels die een 'universele dienstverlening' moeten garanderen na de al eerder afgesproken liberalisering van de telecom-markt per 1998. Ook over de financiering ervan werden de bewindslieden het eens.

Het gaat bij de 'universele dienstverlening' om telefoongesprekken, faxen, modemgebruik, openbare telefoons, alarmdiensten, telefoongidsen en diensten voor speciale sociale groepen zoals gehandicapten. Alle gebruikers moeten ongeacht hun woonplaats tot deze diensten toegang hebben. Het akkoord past in het kader van de discussie over openen van de telefoonnetten, die in de meeste lidstaten van de Europese Unie nu nog worden beheerd door nationale telefoonmaatschappijen.

In de nieuwe regels staat ook welke telefoonmaatschappijen moeten bijdragen aan de financiering van de 'universele dienstverlening'. Alleen maatschappijen die gebruik maken van publieke telecom-netwerken of die gespreksdiensten leveren aan het publiek, met een een marktaandeel van minimaal 25 procent van de particuliere telecommarkt, kan worden gevraagd mee te betalen aan de kosten. En wel in het geval dat de 'universele dienstverlening' een oneerlijke financiële last voor één organisatie is. Ondernemingen in mobiele telefonie en online-diensten hoeven niet bij te dragen. In het akkoord zijn ook rechten en plichten vastgelegd voor telecom-maatschappijen die hun netwerken aan elkaar willen koppelen. De grote telefoonmaatschappijen moeten vanaf 1998 ook de gesprekken van nieuwe concurrenten op de markt doorgeven. Daarover dienen “eerlijke en open onderhandelingen plaats te hebben”. Bijzonderheden hierover moeten nog worden uitgewerkt. Zo is nog onduidelijk of per land aparte toezichthoudende instanties worden opgericht.

België, Luxemburg en Ierland stemden tegen de regelgeving met het argument dat lidstaten zelf moeten kunnen bepalen wat tot 'universele dienstverlening' moet worden gerekend. Het Europees Parlement moet het akkoord nog goedkeuren. (Reuter, AFP, AP)