Drastische reorganisatie bij Daimler

HAMBURG, 22 MAART. Jürgen Schrempp, de topman van het Duitse concern Daimler-Benz, wil zijn onderneming drastisch reorganiseren.

Volgens het Duitse blad Manager Magazin staat Daimler-Benz een nieuwe bedrijfsstructuur te wachten, zodra het afstoten van verliesgevende onderdelen als AEG, Fokker en Dornier, is afgerond. In het najaar zou de raad van commissarissen een besluit nemen over een nieuwe strategie en een nieuwe structuur. Topman Schrempp wil zijn concern verdelen in diverse bedrijfseenheden, die direct rapporteren aan de moedermaatschappij. De uit haar krachten gegroeide leiding bij de diverse dochterondernemingen is Schrempp een doorn in het oog. Duitslands grootste industrieconcern telt op het ogenblik rond de veertig directeuren. De directievoorzitter van de autodivisie Daimler-Benz, Helmut Werner, zou in september zijn functie verruilen voor die van president-commissaris. Nu is Helmut Kopper, de grote man van Deutsche Bank, nog voorzitter van de raad van commissarissen. Voor Kopper is mogelijk een andere functie bij Daimler-Benz weggelegd. Werner past volgens Manager Magazin met zijn zelfbewustzijn, zelfstandigheid en afstand tot het moederconcern niet meer in de plannen van Schrempp. Anders dan zijn voorganger Edzard Reuter maakt Schrempp duidelijk dat de topman van het concern de beslissingen neemt. (DPA)