Belegd vermogen PVF stijgt naar 38 miljard

PVF Nederland (voorheen GAK Pensioenfondsen) heeft vorig jaar het beheerd vermogen met 10 procent vergroot tot 38,3 miljard gulden. Bij het fonds zijn 60.000 ondernemingen en 2,5 miljoen belanghebbenden aangesloten. Daarmee behoort PVF tot de leidende Nederlandse dienstverlenende ondernemingen op het gebied van collectieve en individuele pensioen-, vut- en spaar(loon)regelingen, zo constateert de directie in het jaarverslag

Het bedrijfsresultaat is uitgekomen op 14,6 miljoen positief tegenover een 1 miljoen negatief in 1994. Het netto resultaat bedraagt 3,9 miljoen (1994: verlies een half miljoen gulden). Voor 1996 ligt een ongeveer gelijk resultaat in het verschiet als dat behaald in 1995.

Het begin 1994 verzelfstandigde PVF kreeg er vorig jaar nieuwe klanten bij uit de drankenindustrie, de graanbedrijven, informatie- en communicatiebranche, meubelindustrie en ambulancebedrijven.