Beelden inwendig hartonderzoek op CD-ROM

LEEUWARDEN, 22 MAART. De nieuwe hartcatheterisatiekamer van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) beschikt als eerste ziekenhuis van ons land over digitale apparatuur. Beelden van inwendig hartonderzoek worden er niet langer op 35 mm film, maar op CD-ROM opgenomen. Inwendig hartonderzoek gebeurt in Friesland jaarlijks bij ongeveer 1.600 patiënten.

Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de conditie van kransslagaders, hartkleppen, de hartspier en de bloedvaten. Tot nog toe werden beelden van het hart en de aders via röntgenstraling op een 35 mm-film opgeslagen. Het nadeel, aldus cardioloog F. Haagen, was dat die niet duidelijk waren en kleine vernauwingen van de kransslagaderen soms nauwelijks zichtbaar waren. “De opnamen waren vaag en grijs. Het was turen geblazen.” Bovendien duurde het ontwikkelen van de film een half uur en was er tijdens het onderzoek het hinderlijke constante geluid van de filmopname hoorbaar. Dankzij de nieuwe digitale technologie zijn de beelden helderder en zijn meer details zichtbaar, waardoor een beter diagnose kan worden gesteld. Een ander voordeel is dat een opname ter plekke vergroot kan worden. Daardoor kan een voor de patiënt gedegener beslissing over de behandeling worden genomen, aldus de Leeuwarder cardioloog. De beelden van het hart kunnen via een snelle rechtstreekse beeldverbinding ook door hartchirurgen van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) worden bekeken en eventueel door andere cardiologische centra. “Je kunt zodoende snel overleggen bij een spoedgeval”, aldus Haagen. “Voorheen moesten onze collega's uit onze beschrijvingen een beeld krijgen van de toestand van een patiënt.” Het filmblik werd per koerier bezorgd. Haagen: “Maar dat duurde toch weer een uur.” Bovendien is de apparatuur in de nieuwe onderzoeksruimte geruisloos. De ontwikkeling van de hartcatheterisatiekamer (kosten 2,5 miljoen) nam ruim twee jaar in beslag. Hoewel het Leeuwarder ziekenhuis de primeur heeft van het opslaan van hartbeelden op CD-ROM mag het geen dotterbehandelingen, noch operaties uitvoeren. Dat steekt een beetje, aldus Haagen. “We hebben de enige HC-kamer in Friesland. Wij vinden dat Friesland groot genoeg is om zo'n behandeling te mogen doen.”