Après l'avant garde

Niets is zo passé als de avant-garde

Gevangene wil zich doodhongeren na beslissing van Hoge Raad

Die zin loopt niet Het is een kop uit de krant van gisteren. De avant-garde irriteert maar niet alles wat irriteert is

avant-garde. De krant is geen avant-garde. Vroeger was door elkaar toeteren avant-garde omdat dat soort muziek iedereen

irriteerde. Sommigen vonden het prettig anderen geïrriteerd te zien worden en hadden daar zelf wel enige

ergernis voor over. Zo kan een avant-garde gedijen. Mensen die er behagen in scheppen zo geïrriteerd te worden en te zien worden noemt men jazzliefhebbers. Kunstliefhebbers Niet alle kunstliefhebbers houden van avant-garde maar dat is wederzijds. Mensen die van kunst hun beroep hebben gemaakt zoals museumdirecteuren en

muziekrecensenten zijn als de dood een avant-gardetje over het hoofd te zien. Sterker nog, zonder hen zou er geen

avant-garde bestaan. Niemand heeft een groter hekel aan het begrip avant-garde dan de tot avantgardist

gebombardeerde kunstenaar. Door die vooringenomenheid van de zelfbenoemde experts hangt er veel rotzooi in de musea en is er onterecht door doodsbange critici inhoud gelegd in lege geschriften. En is er altijd wel een grappenmaker te vinden die ten behoeve van de kunstbobo's de pose van avantgardist wil aannemen. De ware avant-garde wordt niet

ontdekt maar te laat herkend. Ik heb hier niet zo gauw een voorbeeld van. U wel? U hoort mij niet tetteren dat de jazz de avant-garde om zeep heeft geholpen maar wel dat zij mooi laat zien hoe zo'n proces verloopt. Eerst mobiliseert zij krachten die avant-garde genereert elan, kliekjesgeest, treiterzucht en vooral dédain. (Maar nooit hang naar diepgang. De zin is de vijand van de

avant-garde.) Het resultaat degenereert al snel en wordt een doel op zich. Dat roept bij de aanvankelijke

bewonderaar een weerzin op die zo grondig is dat alleen idioten die anders bejaardenhuizen onveilig zouden maken door dieetmaaltijden te verwisselen nog ritmisch voetzolen optillen daarbij de hak op de grond laten in zwart wit in rokerige zaaltjes in tegenlicht in d-mineur? met altijd een beginnende fotograaf die voor de muzikanten langs loopt zonder te storen. Ik heb niets tegen jazz Ik heb iets tegen fotografen die zonder te storen voorlangs lopen. Hier zou een anekdote kunnen volgen. Ga daarvoor bij uzelf te rade.

Af en toe treedt voor de radio een sympathieke klankkunstenaar op. Sulina braila Sulina Bres! Welwillend wordt zijn irritante klankpap naar binnen gelepeld. Laat de Mondriaan van de taal maar even. Straks gaan we weer lachen Om de Rien Poortvliets van het woord Er is geen belangstelling voor de avant-garde op herhaling, de avant-garde als museumstuk. De avant-garde ontroert alleen in haar streven nooit in haar uiting.

Wil je tegenwoordig nog irritatie opwekken dan moet je iets seksueels met

kinderen doen. Wat velen doen, maar wat niemand begrijpt. Of juist wel begrijpt, maar zich niet voor kan stellen. Of liever de voorstelling is permanent aanwezig. het gaat mis bij het concretiseren van de fantasie. Dat is de kneep van de avant-garde. Of niet soms? Geef zelf een voorbeeld.

Volgens de directeur van de Koepelgevangenis in Breda en het ministerie van Justitie bestaat er een duidelijk verschil tussen zelfdoding door stoppen met eten en drinken en verhanging. De laatste methode proberen gevangenissen te voorkomen voor bijvoorbeeld de veters van suïcidale gedetineerden in beslag te nemen.

Is dit avant-garde, belabberd

Nederlands, de voorpagina van De Volkskrant of een symptoom van een waanzin die ons allang niets meer doet?

Het meisje werd aangetroffen in een herentoilet op het terrein van recreatiepark De Beekse Bergen. Ze was naakt en gewurgd. De voetstappen in de wc kwamen overeen met die van S.

Voetstappen in de wc. Ze was naakt en gewurgd. Superjazz, maar geen avant-garde.

Wie het meest irriteren zijn de mensen die geobsedeerd zijn door de

avant-garde Die er heilig van overtuigd zijn dat je het raadsel moet vergroten.

We proberen de betrokkene door gesprekken met een arts, een maatschappelijk begeleider, en de unit-directeur te begeleiden en tot een duidelijke afweging te laten komen.

Ik ben geobsedeerd door de

avant-garde. Ik geloof dat je het raadsel moet

vergroten. Ik denk dat je een gevangene met

suïcidale neigingen elke dag een gordiaanse knoop van

veters moet laten ontwarren. Wie wil nog het resultaat van zijn

denken tegendraads vertalen? Iedereen wil vandaag de dag begrepen worden of op zijn minst onschuldig verklaard.

Voordat S. het bewustzijn verliest zal hij worden overgebracht naar een ziekenhuis. Een mens kan niet veel langer dan twee weken zonder eten en drinken

De avant-garde is ongrijpbaar maar niet alles wat ongrijpbaar is is avant-garde. Dan zou de onderwereld avant-garde zijn. Ik ben bang voor de onderwereld. De wet is de mond gesnoerd. Politici zie politie. Zie.

Het is volgens het ministerie van Justitie de eerste keer dat een gedetineerde zo een einde aan zijn leven wil maken.

De avant-garde kent geen toekomst noch heeft zij een verleden.

Bij verhanging gaat het om een moment dat kan in een opwelling gebeuren. Daarvoor moeten we de middelen weghalen.

De avant-garde heeft geen ander doel dan de onverschilligheid op de proef stellen.

In 1973 deden veertien mensen een poging de vijfhonderdste zelfmoordenaar te worden die van de Golden Gate Bridge sprong onder wie iemand met een T-shirt waar 500 op stond.

Wat men kan bedenken bestaat Dus God bestaat, denk ik. Dus besta ik. Wie voortkomt uit de avant-garde is, tenzij hij tijdig sterft, gedoemd

reactionair te worden. Het is al niet leuk om de sigaar te zijn, laat staan de as. Vraag die me nu net te binnen schiet: Waar draait het om bij de sigaar? Bedenkt u zelf het antwoord.

Het levensverzekeringswezen

hanteert de term vooroverlijden. Vooroverlijden houdt in dat de verzekerde sterft voordat de verzekeringsmaatschappij uit de kosten is. Levens verzekeren blijft mensenwerk. God geeft hier in elk geval niet thuis. Avant-garde ontstaat door net zo lang met de kop tegen een muur bonken tot men een intrigerend geluid hoort. Dit kan veroorzaakt worden door iets in de muur dan wel iets in het hoofd. Door de televisie toe te laten zál het nooit iets worden met de avant-garde. Wie zich verantwoordt heeft een

belang. Zonder de televisie kán net nooit iets worden. Wat zich niet verantwoordt heeft geen belang. Vertrouwt men erop dat de wereld rond is kan men op ontdekkingsreis gaan De tijdgeest schreeuwt om nieuw. De avant-garde om opnieuw. Research borduurt voort op wat er

al is. Avant-garde dient het bestaande te negeren. Zonder avant-garde is een cultuur dood. Er zal nooit meer een avant-garde

komen.

    • Freek de Jonge