Wiskundestudenten

De daling van het aantal wiskundestudenten aan de Nederlandse universiteiten (NRC HANDELSBLAD, 12 maart) is al 10 jaar aan de gang.

Tot 1986 groeide het relatieve aandeel van de wiskunde in de totale eerstejaars bevolking gestaag tot ongeveer 1,7 procent (ter vergelijking: natuurkunde 2,5 procent, scheikunde 3,8 procent, elektrotechniek 3 procent). Het jaar 1987 was het eerste jaar waar de interessante en meer abstracte Wiskunde II niet meer op het eindexamen stond. Prompt liep het relatieve aantal eerstejaars wiskundestudenten terug, via 1,4 procent (1987) tot 0,9 procent (1989).

Ik kan de ontmanteling van de VWO-wiskunde niet anders zien dan als doelbewust overheidsbeleid. De gevolgen zijn trouwens buiten de wiskundestudie ook te merken. Eerstejaars technische studenten beschikken vaak niet over de meest elementaire rekenvaardigheden, om van wiskundig inzicht maar te zwijgen.

    • Dr. J.W. Nienhuys