Verscherping conflict in EU over meevaller

BRUSSEL, 21 MAART. Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie koerst aan op een confrontatie met de rijke lidstaten van de Europese Unie over de besteding van overschotten op de landbouwbegroting aan infrastructuur.

Zeer tegen de zin in van onder andere Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk wil Santer een groot deel van de meevallers op de landbouwbegroting gebruiken voor financiering van grote transeuropese netwerken.

Het ontluikende conflict binnen de EU vloeit voort uit de gunstige ontwikkelingen op het gebied van de landbouw. Dankzij de hervorming van het landbouwbeleid en gunstige marktomstandigheden blijven de werkelijke landbouwuitgaven tussen 1997 en 1999 naar verwachting ongeveer 4 miljard ecu (bijna 8,5 miljard gulden) onder het toegestane plafond. Dit jaar blijft er 700 miljoen ecu over.

Vorige week maandag gaven de ministers van financiën van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Nederland in Brussel een gezamenlijke verklaring uit, waarin werd gewaarschuwd dat de meevallers terug moeten vloeien naar de lidstaten. Maar gisteren liet commissie-voorzitter Santer blijken dat hij daarvan niet onder de indruk is. Tijdens een persconferentie deelde hij mee dat, als het aan hem ligt, de lidstaten slechts de helft van de te verwachten overschotten terugkrijgen. Het resterende bedrag wil hij voor de helft gebruiken voor de financiering van de transeuropese netwerken en voor de andere helft voor zaken als Europees onderzoek en ontwikkeling, het vredesinitiatief in Noord-Ierland, bijstand aan onder andere Armenië en Georgië, de gebouwen van het Europees Parlement en stimulering van het midden- en kleinbedrijf.

Santer geeft met zijn wensen gevolg aan afspraken die de Europese regeringsleiders hebben gemaakt op hun halfjaarlijkse topontmoetingen. Heel gewoon is dat op dergelijke toppen de meest uiteenlopende politieke verklaringen en initiatieven worden aangekondigd, zonder dat de regeringsleiders zich bekommeren om de prijskaartjes. De ministers van financiën van de rijke lidstaten vinden dat het 'nieuwe' beleid gefinancierd moet worden door binnen de bestaande begroting te schuiven.

Santer: “De lidstaten moeten hun verbindtenissen nakomen en hun geloofwaardigheid verdedigen”, zei hij. Investeren in de transeuropese netwerken is voor Santer van groot belang omdat de EU zich daarmee kan profileren in de strijd tegen de huidige werkloosheid.

    • Wim Brummelman