Unilever verkoopt Braziliaanse oliemolens

Unilever heeft zijn oliemolens in Brazilië verkocht aan Coinbra, een dochteronderneming van de Franse Louis Dreyfus Groep. De oliemolens, onder de naam Anderson Clayton, produceren meel en olie voor veevoeder en consumentenprodukten. Het verkochte bedrijf (jaaromzet 400 miljoen gulden) telt 750 werknemers en beschikt over vier fabrieken.

Unilever kocht het bedrijf in 1985, samen met verschillende voedingsmiddelenbedrijven. In totaal ging het toen om de verwerving van dertien fabrieken met ongeveer 3000 werknemers. De voedingsmiddelenbedrijven zijn allengs binnen het Unilever-concern geïntegreerd. Unilever wil zich in Brazilië meer richten op de belangen in de consumentenmarkt. Het concern zet in dat land voor ongeveer 3,8 miljard gulden om.

De Franse Louis Dreyfus-groep is een conglomeraat dat naast de verwerking van landbouwproducten onder meer aardgas produceert, aardolieproducten verkoopt, scheepsbouwactiviteiten heeft, industriële activiteiten ontplooit en onroerend goed exploiteert.