Spanningen lopen op in wijk van Sarajevo

SARAJEVO, 21 MAART. In Dobrinja, een wijk van Sarajevo waar de bestandslijn tussen de Serviërs enerzijds en de moslims en Kroaten anderzijds niet nauwkeurig is vastgelegd, is de spanning de afgelopen dagen zo hoog opgelopen dat de VN-politiemacht er is uitgebreid en er 24 uur per etmaal wordt gepatrouilleerd.

De afgelopen weken zijn vijf Servische voorsteden en wijken van Sarajevo overgedragen aan het centrale bestuur. Dobrinja hoort daar niet bij. De westelijke voorstad, die in 1984 werd gebouwd voor de atleten die deelnamen aan de Olympische Spelen, telt twee wijken - Dobrinja Een en Dobrinja Vier - die tijdens de oorlog aan de frontlijn lagen en die verdeeld zijn gebleven tussen moslims en Serviërs. Hoewel beide partijen hun troepen hebben teruggetrokken, blijft een de facto grens bestaan die dwars door de wijk loopt.

Deze grens ligt tweehonderd meter van de formele bestandslijn, zoals die werd overeengekomen in het vredesakkoord van Dayton. In Dayton werd afgesproken dat de moslim-Kroatische federatie en de Bosnische Serviërs zich alsnog zouden beraden over het definitieve verloop van de grens. Dat overleg heeft echter niets opgeleverd. Het gevolg van die mislukking is dat veel moslims en Kroaten die tijdens de oorlog uit hun woningen werden verdreven niet naar huis terug kunnen.

De afgelopen dagen is het in Dobrinja tot schietpartijen en explosies gekomen. Bij de ontploffing van een bom of een mijn is een dode gevallen. De politie van de Bosnische Serviërs arresteerde gisteren drie moslims en nam hen mee voor ondervraging. De VN besloten gisteren het aantal patrouilles van de VN-politiemacht in het grensgebied uit te breiden en waarschuwden inwoners niet naar de betwiste straten te gaan.

De internationale vredesmacht IFOR moest gisteren tussenbeide komen in een nieuw conflict tussen moslims en Bosnische Kroaten. Militairen van beide partijen maakten aanspraak op twee kazernes in Butila en Blazuj. De moslims eisten de kazernes op voor troepen die ze uit de gedemilitariseerde zone in Sarajevo hebben teruggetrokken. De Kroaten maken echter ook aanspraak op de kazernes. De bevelhebber van de IFOR-grondtroepen, generaal Walker, besliste gisteren dat geen van beide partijen de kazernes krijgt. Hij stuurde IFOR-militairen naar de kazernes om die beslissing kracht bij te zetten.

De NAVO-raad, die bestaat uit de zestien NAVO-ambassadeurs, besliste gisteren in Brussel dat IFOR de Hoge vertegenwoordiger voor Bosnië, Carl Bildt, meer hulp verschaft bij zijn pogingen in Bosnië verkiezingen te organiseren. Bildt had om extra hulp gevraagd. De NAVO-raad besloot Bildt helikopters, vliegtuigen en communicatie-apparatuur ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat de Verenigde Staten daarmee akkoord gaan.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken beslissen maandag over de opvolging van Hans Koschnick, die aftreedt als EU-bestuurder van de stad Mostar. Er is één kandidaat voor zijn opvolging, de Spanjaard Ricardo Perez Casado, oud-burgemeester van Valencia. (AFP, AP, Reuter)