Rassenleer (2)

In de krant van 11 maart staan enormiteiten geciteerd, die Steiner over de rassen verkondigd heeft. Ieder, die de wetenschap een goed hart toedraagt, weet dat citeren buiten het oorspronkelijk verband gevaarlijk is. Interessanter is, dat Ernst Haeckel, evolutionist van de begintijd, deze theorie ook toepaste op de rassen en beweerde, dat de 'zwartjes voortgekomen waren uit de apen, vervolgens elk ras uit het voorgaande met als bekroning het blanke ras'.

Iedere aanhanger van de evolutieleer nu zal zich distantiëren van de uitspraken van Haeckel; waarom mogen antroposofen dat dan niet doen van de uitspraken van Steiner uit precies dezelfde tijd, honderd jaar geleden?

Imelman heeft Steiner wèl goed bestudeerd, maar niet ontdekt dat antroposofie geen geloofsbelijdenis is, maar een geheel van beredeneerbare inzichten, die zich in honderd jaar wel kunnen ontwikkelen en wijzigen.

    • C.H. Post Uiterweer-Roessingh