Rassenleer (1)

Naar aanleiding van het artikel van professor Imelman over uitspraken van Rudof Steiner over raskenmerken (13 maart), wil ik er op wijzen dat Imelman werkt vanuit een, in mijn ogen, uiterst problematische wetenschapsopvatting, de zogenaamde 'dialectische fenomenologie'.

De dialectische fenomenologie is een problematische benadering omdat wordt getracht objectief vast te stellen dat elk denken subjectief is. Een stellingname die op zichzelf terugslaat dus. Daarbij wordt de dialectische fenomenologie door Imelman bovendien ook nog inconsequent beoefend. Hij wordt naar mijn mening dan ook terecht niet meer toegelaten op de Vrije Scholen.

Activiteiten die worden gefinancierd uit de openbare middelen zoals voor het grootste deel ook het Vrije Schoolonderwijs worden (gelukkig) in een steeds groter aantal landen getoetst met behulp van systematisch, methodologisch verantwoord, empirisch/analytisch (evaluatie-)onderzoek en niet op uitspraken in het verleden gedaan door Steiner, door Montessori, door Marx, of door wie dan ook.

Het eind van de ontwikkeling is nog niet in zicht en er kan op dit gebied nog een grote vooruitgang worden geboekt. De resultaten van dit soort onderzoek kunnen vruchtbare bijdragen aan de discussie zijn en aanleiding geven tot het aanbrengen van verbeteringen.

    • W. Micke