Ontwaakt!

Graag wil ik reageren op de tijdschriftbespreking 'Een hoger plan' door George Beekman (W&O 25 jan.) Hij besprak de uitgave van 22 januari van ons tijdschrift Ontwaakt!, dat een serie artikelen bevatte over het onderwerp 'Het ontzagwekkende heelal - Waar is het vandaan gekomen?'

Volgens Beekman zou in Ontwaakt! ten onrechte de indruk zijn gewekt dat de afstanden van 'zelfs sterren in onze eigen achtertuin, zoals de beroemde rode superreus Betelgeuze in Orion, onderhevig zijn aan giswerk'. Hij schrijft dan: “Betelgeuze zou variëren van 300 tot ruim 1000 lichtjaar, terwijl toch al lang bekend is dat hij ongeveer 650 lichtjaar bedraagt, met een onzekerheid van hooguit 50 lichtjaar”.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van Ontwaakt! ligt bij ons hoofdbureau in Brooklyn, New York. Het halfmaandelijkse Engelse tijdschrift Awake! verschijnt in 78 talen met een gemiddelde oplage van 15.730.000 exemplaren. Als bijkantoor voor Nederland verzorgen wij de Nederlandse vertaling. Daardoor beschikken wij echter ook over de literatuurverwijzingen die de bronnen voor de diverse beweringen aangeven. Ten aanzien hiervan kunnen wij u het volgende melden.

De bewering dat de afstand van Betelgeuze wordt geschat op 300 lichtjaar is ontleend aan Pictorial Astronomy, (author) 1983, 5th Edition, (Harper & Row, NY), p. 360. De bron voor de vermelde schatting van meer dan 1000 lichtjaar is: Stars, by James B. Kaler, 1992, (Scientific American Library, NY), pp. 68-9. Laatstgenoemde publicatie bevat overigens als Appendix 5 een lijst met de 40 helderste sterren; als afstand voor Betelgeuze staat vermelde 320 parsec (omgerekend 1043,2 lichtjaar).

Ontwaakt! wekte dus geenszins ten onrechte de een of andere indruk, doch wees er slechts op dat gepubliceerde schattingen van astronomen uiteenlopen.

    • J. Crans