Offshore vormt echte winstmaker in Nedlloydbedrijf

AMSTERDAM, 21 MAART.Scheepvaart- en transportconcern Nedlloyd heeft in 1995 een netto winst behaald van 106 miljoen gulden, 14 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Het resultaat is echter sterk opgekalefaterd door een positief saldo van eenmalige baten en lasten van 57 miljoen (in 1994 een miljoen). Per saldo is het resultaat uit normale bedrijfsvoering daardoor 43 miljoen minder dan in 1994. Nedlloyd is van plan een dividend van 1,25 gulden per aandeel uit te keren.

Bestuursvoorzitter L. Berndsen zette vanochtend tijdens de presentatie van de jaarcijfers uiteen dat er wat de financiële hoofdpunten uit 1995 betreft meer negatieve dan positieve factoren van invloed op het resultaat van Nedlloyd zijn geweest. Positief ontwikkelt zich eigenlijk alleen maar de 'turnaround operatie' in de sector Europees transport en distributie, waar met name de groepage-activiteiten in Duitsland bij Unitrans een behoorlijke verbetering te zien geven. Niettemin bleef het totale resultaat in deze sector met 51 miljoen gelijk aan dat van 1994.

Een echte winstmaker bij Nedlloyd was de offshore-poot Neddrill (van 2 miljoen negatief in 1994 naar 35 miljoen winst vorig jaar), die Nedlloyd wil verkopen aan Noble Drilling Corporation. Een gedeelte van de opbrengst, 300 miljoen dollar cash en 50 miljoen dollar in aandelen, wil Nedlloyd aanwenden om de langlopende schulden terug te brengen, waardoor de rentelasten dalen en de solvabiliteit sterk toeneemt.

Ronduit negatieve factoren waren in 1995 een valuta-verlies (op dollar, lire en peseta) van 139 miljoen en de sterk onder druk staande zeescheepvaart waar Nedlloyd Lijnen op zijn containeractiviteiten in de tweede helft vorig jaar een negatief resulaat behaalde. Nedlloyd vervoerde in het derde en vierde kwartaal 40.000 containers minder, hetgeen 60 miljoen gulden scheelde.

Naast de lagere resultaten bij Noordzee Veerdiensten heeft Nedlloyd tientallen miljoenen guldens verloren aan een fraudezaak bij Nedlloyd Road Cargo in Oostenrijk. Berndsen stelde nadrukkelijk dat er, op één à twee miljoen na, geen geld bij het bedrijf ontvreemd is maar dat er een bedrag van 52 miljoen in de boeken is opgenomen dat er niet was.

“Het ging om samenspanning tussen een lokale manager en een controller uit Rotterdam”, zegt Berndsen. “De boeken zijn te mooi voorgesteld en beide medewerkers zijn ontslagen. Samenspanning is de nachtmerrie van iedere accountant”.

Ondanks de smalle marges in zowel het wegtransport als de zeescheepvaart zag Nedlloyd de netto omzet vorig jaar stijgen naar 6,7 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige baten en lasten bedoeg 113 miljoen, 53 miljoen minder dan in 1994. In de sector zeescheepvaart kwam het bedrijfsresulktaat uit op 27 miljoen. De positieve volumegroei, het aantal vervoerde TEU's (een standaardmaat voor twintigvoet containers) nam met 19 procent toe, werd teniet gedaan door een lagere dollar die Nedlloyd 95 miljoen gulden kostte.

Berndsen verwacht voor Nedlloyd in 1996 een moeilijk jaar. Vooral in de zeescheepvaart waar Nedlloyd door de samenwerking met zijn partners naar een operationele kostenverlaging per container streeft van 100 dollar. Die is nu nog maar 30 dollar. Havenkosten, bunkers, hogere netwerkkosten in verband met een tweede wekelijkse afvaart van Europa naar het Verre Oosten en importrestricties in Brazilië hebben Nedlloyd Lijnen onder zware druk gezet. Het resultaat van Neddrill zal tot de datum van verkoop aan Noble Drilling ook dit jaar positief aan de winst van Nedlloyd bijdragen.