Moderne kunstroof

Een moderne vorm van kunstroof, nota bene uit diezelfde verzameling Koenigs die nu aldoor in het nieuws is, is het beoogde exportverbod van een landschap door Cézanne (NRC HANDELSBLAD, 16 maart. Afgezien van de vraag of een Frans eind 19de eeuws schilderij oud nationaal cultuurbezit kan zijn, is de wetstoepassing om uitvoer van particulier bezit te verhinderen niet meer of minder dan deel-onteigening, dat wil zeggen zwaar financieel verlies voor een ingezetene.

Dat de overheid een kunstwerk wil behouden, is begrijpelijk: maar dan moet de staat het tegen een buitenlandse belangstellende opnemen en niet de schade op een individu afschuiven.

Andere landen hakken op verschillende manieren met hetzelfde bijltje, en vooral Frankrijk is bekend door het 'recht van optie'. Bij een deel-onteigening van een Van Gogh aldaar ging het zeer recent in hoogste instantie echter mis: de Franse staat moet aan de gedupeerde eigenaar 50 miljoen gulden vergoeden. De staatssecretaris zij dus gewaarschuwd.

    • Hans M. Cramer