'Minimum-belasting op kapitaal in EU'

BRUSSEL, 21 MAART. Door de scherpe concurrentiestrijd tussen de lidstaten van de Europese Unie is de belasting op kapitaal de afgelopen jaren gedaald, terwijl die op arbeid juist is gestegen. Om een toeneming van de werkloosheid in de Europese Unie te voorkomen, mag de belasting op arbeid de komende jaren niet verder omhoog. Dat heeft Europees commisaris Mario Monti (interne markt) gisteren gezegd bij de presentatie van een discussiestuk over belastingen binnen de EU.

Tussen 1980 en 1993 daalde de belasting op kapitaal over de hele linie met 10 procent. Om die dalende inkomsten te goed te maken, zijn de loonheffingen in de unie in dezelfde periode met 20 procent gestegen. De daling van de belasting op kapitaal is een gevolg van pogingen van de lidstaten meer investeringen en kapitaal aan te trekken, waarbij zij elkaar beconcurreerden met steeds lagere tarieven voor vermogensbelasting.

Monti pleitte er gisteren niet voor om de vermogensbelastingen weer te laten stijgen. Wel wil hij op grond van zijn voorstellen half april met de ministers van financiën komen tot een globaal plan voor belastingharmonisatie.

Volgens Monti moet er een uniforme minimumbelasting op kapitaal komen. , waardoor kan worden voorkomen dat arbeid nog duurder wordt. Tegelijkertijd kan zo de fiscale concurrentie tussen lidstaten worden beperkt. Met name Groot-Brittannië en Luxemburg hebben zich steeds verzet tegen fiscale harmonisatie.

De commissaris noemt geen percentage voor een minimaal tarief. Hij doet wel concrete voorstellen voor onderdelen, zoals de opheffing van dubbele belasting van zogenoemde 'grensarbeiders' Verder stelt hij voor dat op transacties tussen landen dezelfde btw-tarieven gaan gelden als die nu van kracht zijn voor overdrachten binnen een land zelf. Ook de belastingnadelen op de betaling van hypotheekrente en pensioen- en verzekeringspremies in het buitenland dienen te verdwijnen.