Middenbedrijf verwacht groei aantal banen

DEN HAAG, 21 MAART. Voor komend jaar wordt in het middenbedrijf (20 tot 500 werknemers) een groei van de werkgelegenheid verwacht van ruim één procent. Dit komt overeen met een groei van bijna 30.000 arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Van Lanschot Bankiers dat vanmiddag is gepubliceerd.

Van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht 42 procent een verbetering van het algemene economische klimaat en 20 procent een verslechtering. Het optimisme is groter dan bij een vorig onderzoek in november, maar minder dan een jaar gelden, toen 69 procent een verbetering verwachtte.

Van de ondernemers verwacht 29 procent dat de werkgelegenheid in het eigen bedrijf het komend jaar zal toenemen; 14 procent gaat uit van een daling. Voor het eerst sinds november 1994, toen Van Lanschot Bankiers begon met het periodieke onderzoek, voorzien de ondernemers een groei van de werkgelegenheid in hun bedrijven.

De bereidheid te investeren is groter dan een jaar geleden. De helft van de ondervraagde bedrijven voorziet een toename van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Vermoedelijk is dat een gevolg van de gestegen winsten. Het periodiek onderzoek 'TrendMeter' wordt gehouden onder 400 directeuren en managers van middelgrote ondernemingen.

Ondernemers geven het kabinet het rapportcijfer 6,5, in november was dit 6,4 en een jaar geleden nog 6,0. Van de belastingmaatregelen van het kabinet krijgen er twee duidelijk bijval. Zo wordt de verlaging van de venootschapsbelasting door 73 procent gunstig beoordeeld. Van de exporterende ondernemers is 41 procent gunstig gestemd over de verruiming van de mogelijkheden om te reserveren voor exportrisico's.

Daar staat tegenover dat 84 procent van de ondernemers niets verwacht van de tegemoetkoming voor de fiets in het woon-werkverkeer. Slechts 13 procent verwacht daarvan een gunstig effect.

Na de recente wetswijziging zal overigens 89 procent van de ondernemers het ziekengeld tot 100 procent aanvullen, Van de ondernemers verwacht 34 procent een kostennadeel van de nieuwe wet, tegenover 29 procent die er juist voordeel van verwacht.