Laag bij de gronds (1)

Het artikel 'Klaargemaakte gereformeerden' (16 maart) bewijst, niet voor het eerst, dat er iets elementairs schort aan de smaak en het gevoel voor verhoudingen van Van 't Hek. Hoe kun je nu toch in vredesnaam, doelend op het onbeschrijfelijke drama in het Schotse Dunblane, bedenken, opschrijven 'Ze zeggen dat de Schotten op de penning zijn, maar dit was toch niet wat je noemt zuinig'. Het gaat mij niet om de teneur van het artikel, noch om de achterliggende bedoeling van Van 't Hek. NRC HANDELSBLAD zou wat kritischer mogen kijken naar dit soort pijnlijk laag-bij-de-grondse schrijfsels.

    • A.H. Trijbits