Kritiek op yoghurts van Mona

ROTTERDAM, 21 MAART. Voedingsconcern Unilever en de Consumentenbond menen dat het twijfelachtig is of de nieuwe yoghurts Mona Fysiq en Actimel Cholesterol Control het cholesterolgehalte kunnen verlagen. Op instigatie van Unilever heeft de Bond van margarinefabrikanten de producenten Mona en Danone schriftelijk laten weten de claims te zullen onderzoeken. De Consumentenbond overweegt een klacht bij de Reclame Code Commissie in te dienen.

Vooralsnog peinzen Mona (Campina Melkunie) en Danone er niet over hun claims af te zwakken. Mona zegt van Fysiq dat dit bijdraagt aan een verantwoord cholesterolgehalte en dat de bijzonder bacterie die erin is opgenomen helpt het cholesterolgehalte te verlagen. Danone zegt dat haar yogurt 'past' in een cholesterolverlagend dieet. Beide fabrikanten hebben hun claims juridisch getoetst en wijzen op zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek. Men onderstreept dat er sprake is van gezondheidsclaims en niet van medische claims.

De Consumentenbond vindt dat er wel degelijk een medisch aspect zit aan de claims. “Er wordt ingespeeld op angstgevoelens bij de consument over hart- en bloedvatziekten. Medische claims op voedingsmiddelen zijn in strijd met de Warenwet.” Volgende week beslist de bond of een klacht zal worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Unilever is niet direct partij in de kwestie want het concern heeft (nog) geen vergelijkbare produkten op de markt. Maar men ziet een breder belang: het wil niet dat er een devaluatie optreedt in de etikettering van en reclame voor voedingsprodukten. “Claims moeten gewoon waar zijn. De geloofwaardigheid van de voedingsindustrie staat op het spel.” Unilever heeft de kwestie al geruime tijd geleden aangekaart bij de Bond van margarinefabrikanten (waarin zij een belangrijke stem heeft) die op 13 februari actie ondernam. Zelf werd het conern jaren geleden gedwongen de claim dat Becel goed was voor hart en bloedvaten op te geven. Sindsdien heet het dat de margarine past in een cholesterolverlagend dieet.