Kamer steunt wet meer vrouwelijke schoolleiders

DEN HAAG, 21 MAART. De Tweede Kamer steunt de wet van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) die ertoe moet leiden dat meer vrouwen worden benoemd in de schoolleiding. Bijzondere scholen zullen hiervan niet worden uitgesloten op grond van hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. Als scholen weigeren, riskeren ze een boete.

Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de wet. De staatssecretaris wil dat scholen in een plan opschrijven hoeveel vrouwen zij aan het hoofd van de school willen stellen en hoe zij dat denken te bereiken. Na vier jaar moeten scholen de resultaten verantwoorden aan de Onderwijsinspectie.

Het kabinet hoopt dat er op deze manier meer vrouwen in de schoolleiding zullen worden benoemd. In 1993 had een op de veertien middelbare scholen een vrouwelijke schoolleider, en was dertien procent van de directeuren op de basisscholen vrouw, terwijl driekwart van de docenten in het basisonderwijs vrouw is. Cijfers over 1994 en 1995 wijzen uit dat het aandeel vrouwelijke schooldirecteuren in het basisonderwijs met een procent is gedaald.

Regeringspartijen PvdA, VVD en D66 gaan akkoord met het wetsvoorstel, net als Groen-Links. Maar volgens het CDA en de drie kleine christelijke partijen is het wetsvoorstel strijdig met de vrijheid van het onderwijs. Het CDA pleitte daarom voor een ontheffingsmogelijkheid voor scholen die een vrouw aan het hoofd in strijd achten met hun overtuiging.

Netelenbos wees dat voorstel af. Alle scholen zijn verplicht om vrouwen aan te nemen als zij de beste kandidaat zijn, vond zij. Bovendien is een uitzonderingsregeling volgens haar in strijd met de Grondwet. Het zou discriminatie wettelijk mogelijk maken.

Om meer druk op de scholen uit te oefenen vindt een Kamermeerderheid een speciale wet gerechtvaardigd, ook al staat dat haaks op het huidige beleid dat beoogt scholen nu juist minder regels op te leggen.

Sinds de jaren tachtig is op verschillende manieren geprobeerd meer vrouwelijke directeuren aan het hoofd van een school te stellen. Er waren onder meer voorlichtingscamagnes, er kwam een speciale vacaturebank voor vrouwen en het werd mogelijk schoolleider te worden in deeltijd. Vorig jaar stelde minister Ritzen (Onderwijs) 300.000 gulden subsidie beschikbaar, als er een vrouw zitting neemt in de driekoppige directie van een zogeheten regionaal opleidingscentrum, waarin vanaf 1998 beroepsonderwijs, vormingswerk, en volwassenenonderwijs moeten opgaan.

Maar al deze maatregelen sorteerden naar het idee van staatssecretaris Netelenbos te weinig effect. Zo heeft tot dusver slechts een van de vijftig centra de premie van drie ton in de wacht gesleept nadat er een vrouw in de driekoppige directie was benoemd.