Fransen eisen aanpak 'narco-staat' Nederland

PARIJS, 21 MAART. “Europa kan zich de luxe niet veroorloven een narco-staat op zijn grondgebied te dulden.” Dat zegt, doelend op Nederland, een vandaag gepubliceerd rapport van de Franse Senaat over de toepassing van het Verdrag van Schengen. Nederlandse samenwerking met Frankrijk zou er voornamelijk op gericht zijn “tijd te winnen”.

Volgens het Franse document moet Nederland zonder uitstel aan zijn verdragsverplichtingen voldoen en handel, bezit en export van alle soorten drugs effectief aanpakken. Frankrijk zou, samen met Duitsland en andere buurlanden, Nederland moeten onderwerpen aan een tijdschema, toezicht en een resultaatsverplichting.

Het 110 pagina's tellende rapport van senator Paul Masson is geschreven op verzoek van premier Alain Juppé. Het is in de Franse parlementaire verhoudingen een gezaghebbend soort document dat zowel bedoeld is om feiten te verzamelen als om het standpunt van de Franse regering te onderbouwen. Sprekend over 'het Hollandse geval' stelt de senator vast dat de drugsnota, die deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, expliciet de rol van Nederland erkent als doorvoerland van drugs en zich neerlegt bij de betrekkelijke onvermijdelijkheid daarvan.

[Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) stelde vanochtend desgevraagd in een eerste reactie dat hij van geen enkel land accepteert dat Nederland een drugsstaat wordt genoemd. “Ik heb het rapport niet gelezen maar als erin staat dat Nederland een drugsstaat is, waarvoor in Europa geen plaats zou zijn, dan neem ik daar resoluut afstand van.”]

Pag.3: 'Consensus op gebied drugs wankelt'

Senator Masson beschrijft, na tientallen gesprekken met autoriteiten in diverse Schengen-landen, hoe de Nederlandse overheid zich heeft vast-gemanoeuvreerd tussen verplichtingen op grond van VN- en Europese verdragen enerzijds, en het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs en een in Franse ogen zacht vervolgings- en strafbeleid ten aanzien van harddrugs anderzijds. Bovendien “heeft de drugshandel een dermate omvang aangenomen in de nationale economie dat de vraag gewettigd is of enige regering nog enige speelruimte heeft als zij zou besluiten haar beleid aan dat van haar Schengen-partners aan te passen.”

De omvang van de Nederlandse drugshandel wordt volgens Masson opnieuw bewezen door “douane-vangsten in 1995 die 292,5 ton voor alle soorten drugs hebben belopen, een stijging van 53 procent in één jaar.” De senator specificeert deze cijfers niet. De marktwaarde van die vangsten bedroeg 3 miljard gulden. De heroïnevangsten waren met 160 procent gestegen. Elders geeft Masson cijfers voor de export van cannabis-produkten en verschillende harddrugs naar Frankrijk die sterk afwijken van de hoofdzakelijk of Franse officiële bronnen gebaseerde gegevens in de studies van T. Boekhout van Solinge. Deze sociaal-geograaf verrichte op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar drugsgebruik en -beleid, dat voor cannabis is gepubliceerd en voor harddrugs binnenkort verschijnt.

Het rapport van senator Masson meldt dat de Franse ambassadeur in Den Haag een toenemende kloof signaleert tussen de publieke opinie en de politieke en bestuurlijke elite. “De Nederlandse consensus op het gebied van drugs lijkt aan het wankelen te zijn.”

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering zich nog niet over het rapport heeft uitgesproken.

    • Marc Chavannes