Fokker (1)

Er komen nu vijfduizend mensen op straat te staan die het land veel geld gaan kosten. Een 'doorstart' moet toch mogelijk zijn. Laat de mensen werken en betaal de salarissen via de WW. Dit kan per maand een bedrag opleveren van ongeveer 20 miljoen gulden. Met nog een kleine kapitaalinjectie had dan de zaak gered kunnen worden of tenminste de nog in bestelling zijnde vliegtuigen afgebouwd kunnen worden.

Waarschijnlijk komt voor deze oplossing het argument dat zoiets niet mag van de EU. Wel, laten wij ons hier nu eens niets van aantrekken net zoals andere landen dit doen. Ongetwijfeld zal er toch een aantal mensen ontslagen moeten worden en er zal bezuinigd moeten worden. Het hoofdkantoor in Amsterdam-Oost zal dicht moeten en weer naar Schiphol-Oost moeten verhuizen.

Dat het bovenstaande niet is geprobeerd toont aan dat deze regering niet in staat is om een goed industriebeleid te voeren.

    • P.G. Kühne