De Telegraaf neemt belang in SBS6

AMSTERDAM, 21 MAART. Holdingmaatschappij De Telegraaf zal een belang van dertig procent nemen in het commerciële televisiestation SBS6. Daarover is in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar SBS S.A. (Scandinavian Broadcasting System). Dit hebben beide partijen vanochtend bekend gemaakt.

SBS6 is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De samenwerking tussen De Telegraaf en SBS6 zal zich op commercieel gebied ontwikkelen, zo hebben de partijen laten weten. De moedermaatschappij van SBS6 en De Telegraaf hebben het station voldoende financiële middelen gegeven om de te verwachten aanloopinvesteringen van het televisie-station te kunnen betalen.

Moeder SBS S.A. is in Luxemburg gevestigd en genoteerd aan de Nasdaq in New York. Het bedrijf bezit commerciële televisie-stations in Noorwegen, Zweden, Denemarken en België. Voorbereidingen worden getroffen om ook in andere Europese landen televisie-stations op te zetten.

De Telegraaf, uitgever van dagbladen, tijdschriften en huis-aan-huisbladen heeft al enkele jaren het plan deel te nemen in de Nederlandse commerciële omroep. Daarbij wil het bedrijf zich niet beperken tot een enkel financiële deelneming, maar meedoen in activiteiten op het gebied van marketing, promotie, advertentie-exploitatie en produktontwikkeling.

Volgens de directie ligt de deelneming in SBS6 in de lijn van dat streven. De Telegraaf wijst er op dat de redactionele onafhankelijkheid van de Telegraaf en SBS6 gehandhaafd blijven.

Half december werd al bekend dat De Telegraaf een aandeel van ongeveer dertig procent wilde in SBS6. Door de samenwerking wil SBS6 op zijn beurt het Nederlandse karakter van het station versterken en daarmee adverteerders lokken. De bank Mees Pierson is opgetreden als bemiddelaar.

SBS6 zendt sinds eind augustus in Nederland uit en is onderdeel van een internationaal concern waarvan ABC/Disney en Paramount/ Viacom de belangrijkste aandeelhouders zijn. Het commerciële station is bij ongeveer 90 procent van de Nederlandse huishoudens op de kabel te vinden. De interesse van De Telegraaf in SBS6 past in de huidige clustering van de Nederlandse mediamarkt.

Ook Wegener, de grootste uitgever van Nederlandse regionale kranten, gaat zich met commerciële televisie bezighouden. Partner daarbij is de muziek- en tv-maatschappij Arcade. Arcade exploiteert de commerciële zender TV 10 Gold en The Music Factory. De samenwerking met Wegener kan weer directe concurrentie worden van uitgever VNU, die een aandeel heeft in de Holland Media Groep (RTL 4, RTL 5 en Veronica). Ook RTL 5 is op zoek naar financiële partners. Dat geldt ook voor het commerciële station Euro7. Keesing Uitgeversmaatschappij heeft een belangrijk aandeel in dit station voor dagtelevisie.