Canadezen verkopen belang KNP BT

AMSTERDAM, 21 MAART. De grootste aandeelhouder van KNP BT (papier, verpakking, distributie), de Canadese papierleverancier MacMillan Bloedel, gaat zijn aandelen (waarde bijna 800 miljoen gulden) verkopen. De helft van de 17 miljoen gewone aandelen gaat deze week de markt op, voor de rest zal ABN Amro, die de verkoop begeleidt, een nieuw thuis bouwen: een beleggingsfonds vol aandelen KNP BT .

Heeft financiële trendsetter KNP BT opnieuw een slimmigheidje bedacht dat her en der in het bedrijfsleven navolging zal krijgen? Twee jaar geleden lanceerde het concern de uitgifte van preferente aandelen met een hoog vast rendement. En zie, inmiddels hebben ook anderen, zoals DSM, Ahold en NKF, de voordelen ontdekt, niet in de laatste plaats omdat preferente aandelen verkocht kunnen worden aan een kern van trouwe aandeelhouders. Dat geeft een veilig gevoel.

Wat zit er achter de nieuwste vondst? MacMillan is zo'n dertig jaar geleden bij de toenmalige papierfabriek KNP binnengehaald als aandeelhouder, mede om de levering van grondstoffen veilig te stellen. De bemiddelaar bij deze transactie, de (inmiddels overleden) zakenbankier A. Jiskoot van Pierson, Heldring & Pierson, werd de spil in een langjarige driehoeksrelatie als commissaris bij KNP en lid van de board of directors van MacMillan.

MacMillan wil nu zijn gewone aandelen KNP BT verkopen om eigen investeringsplannen te financieren. De ruim 17 miljoen gewone aandelen worden in twee stappen verkocht. De eerste is een herplaatsing van maximaal 8 miljoen aandelen bij particuliere en professionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, in binnen- en buitenland. “Wij verwachten dat het meeste naar buitenlandse beleggers zal gaan”, zegt een woordvoerder van KNP BT. De inschrijving op deze aandelen sluit volgende week vrijdag. ABN Amro leidt deze herplaatsing en toont daarmee haar dominantie: vorige week een herplaatsing van DSM aandelen voor 600 miljoen gulden, deze week hetzelfde voor NKF en komende week KNP BT (waarde: kleine 400 miljoen gulden).

“In de loop” van dit jaar zullen de resterende aandelen worden ondergebracht in een houdstermaatschappij. Deze holding van effecten KNP BT geeft vervolgens zelf aandelen uit aan het beleggende publiek. “Zoals Dordtsche Petroleum als houdstermaatschappij belegt in aandelen van Koninklijke Olie”, aldus de KNP BT-woordvoerder. De Dordtsche stamt uit het begin van deze eeuw.Hier zullen vooral Nederlandse beleggers op intekenen, zo verwacht KNP BT. ABN Amro heeft daarvoor een lokkertje bedacht: er wordt alleen dividend in aandelen uitgekeerd. Dat is voor Nederlandse particulieren onbelast en vooral daarom mateloos populair. En, extra lekker voor alle aandeelhouders KNP BT: de nieuwe houdstermaatschappij zal de aandelen die zij als dividend uitkeert eerst kopen op de beurs. Dat legt een bodem in de markt.

KNP BT keert zelf nooit dividend uit in aandelen, omdat buitenlandse beleggers daar niets aan hebben en het nog vreemd vinden ook. En juist deze buitenlandse professionals hebben een belangrijk deel van de KNP BT aandelen in handen.

De voordelen voor KNP BT zijn legio: een vertrouwde aandeelhouder vertrekt, maar zijn aandelenbelang wordt in twee stappen verkocht zonder dat de vloed van aandelen de prijs bederft en door de creatie van de houdstermaatschappij trekt het concern ook meer particuliere beleggers.

Of is het ook een teken van armoe? Professionele beleggers willen wel wat geld steken in bedrijven als KNP BT, maar niet al te veel. Door hun aard van werkzaamheden zijn bedrijven als KNP BT, maar ook DSM (chemie) en Nedlloyd (transport), gevoelig voor het wel en wee van de economie. Sommige activiteiten van KNP BT (zoals distributie van grafische artikelen) lopen prima, in andere is het malaise troef. In de Nederlandse kartonfabrieken worden opnieuw langdurige reorganisaties doorgevoerd.

Terwijl de beursindex record op record breekt, is de koers van de aandelen KNP BT niet van zijn plaats te branden. Na magere jaren volgen bij zulke cyclische bedrijven wel vette jaren, maar het winstniveau blijft op de top even hoog als op de vorige top, zo klagen beleggers steeds vaker. En dan redeneren beleggers als het ambtenarenpensioenfonds ABP, een kernaandeelhouder van KNP BT met zo'n 4 procent van de aandelen: keer alle winst maar uit, want zelf maken wij meer rendement op dat geld dan de ondernemingsleiding.