Breevast boekt flinke winstgroei in 1995

Het vastgoedfonds Breevast heeft zijn winst in 1995 flink zien stijgen. Mede door verkoop van een aantal objecten onstond een netto resultaat van 15,4 miljoen gulden, tegenover 8,7 miljoen gulden in 1994.

Door de verkopen daalde de omvang van de vastgoed-portefeuille van 220 miljoen eind 1994 tot 177 miljoen gulden eind 1995. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 15,93 gulden eind 1994 tot 17,11 gulden eind 1995. Het dividend wordt opgetrokken van 30 cent tot 50 cent per aandeel, naar keuze in contanten of in agiostock. Een negatief valutaresultaat van 2,8 miljoen is ten laste van de reserves geboekt.

De directie constateert dat de vastgoedmarkt in 1995 in het algemeen een niet al te ongunstig beeld vertoonde, maar dat terughoudendheid blijft geboden in afwachting van een terugkeer naar een evenwichtiger verhouding van vraag en aanbod en een daarbij passend huurniveau. Voor 1996 wordt een resultaat verwacht dat aansluit bij “de opgaande trend van de aan het verslagjaar 1995 voorafgaande jaren”. Breevast behaalde over de jaren 1990 tot en met 1994 een gemiddelde groei van het netto resultaat van 7,2 procent per jaar.