BRAZILIË

De Braziliaanse regering geeft Banco do Brasil een kapitaalinjectie van 8,2 miljard dollar, omdat 's lands grootste bank door 'slechte' leningen vorig jaar een verlies van 4,3 miljard dollar leed. De senaat stemde onlangs in met een officieel onderzoek naar de financiële sector, nadat Banco Nacional een tekort van 5 miljard dollar door balansfraude uit de boeken had gewerkt. De regering wil geen onderzoek, omdat de onrust die het gevolg kan zijn het anti-inflatieprogramma kan ondermijnen. (AP)