Bonn gaat corruptie veel harder straffen

BONN, 21 MAART. De maximale strafmaat voor ambtelijke corruptie wordt in Duitsland van één tot drie jaar verhoogd. Bij ernstige gevallen kan de strafmaat oplopen tot tien jaar, voor rechters tot 15 jaar. Bedrijven die zijn betrapt op betaling van smeergeld aan ambtenaren komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten.

Dit zijn enkele kernpunten uit de verscherpte anti-corruptiewetgeving die de ministers Kanther (CDU, binnenlandse zaken) en Schmidt-Jorzig (FDP, justitie) gisteren bij de Bondsdag hebben ingediend. Jaarlijks gaat in Duitsland volgens Kanther door ambtelijke corruptie zo'n 4 miljard mark overheidsgeld verloren. Erger nog is, zei hij, dat ambtelijke corruptie het vertrouwen van de burgers in de overheid aantast. Jaarlijks wordt aangifte gedaan van zo'n 3000 gevallen, 90 procent wordt opgehelderd, in 200 tot 300 zaken volgt een veroordeling.

Kanther wil op de ministeries afdelingen invoeren die zich met het vergeven van overheidsopdrachten bezighouden. Bij de behandeling ervan moeten tenminste twee ambtenaren betrokken zijn. Voor extra gevoelige functies wordt een roulatiesysteem ingevoerd. Indien ambtenaren van corruptie verdacht worden kunnen hun telefoongesprekken worden afgeluisterd. Als zij zich laten omkopen zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor de schade die de overheid daardoor lijdt. Er komt bovendien een nieuw artikel in het wetboek van strafrecht tegen ambtenaren die afspraken maken die afbreuk doen aan normale concurrentieverhoudingen tussen bedrijven die dingen naar overheidsopdrachten. Vestigingen van buitenlandse bedrijven krijgen geen opdrachten meer als zij ambtenaren smeergeld betalen.

De regeringspartijen en de SPD zijn het eens over de wetsvoorstellen, die dus in de Bondsdag en de Bondsraad op een meerderheid mogen rekenen. De regering vraagt het bedrijfsleven om “een erecode” met regels tegen corruptie te gaan hanteren.