Bestuur van CTSV neemt zelf ontslag

DEN HAAG, 21 MAART. Onder zware politieke druk hebben de bestuursleden van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) besloten hun zetel ter beschikking te stellen.

Het drietal is vanochtend wel aan het werk gegaan. Het kabinet moet nog een besluit nemen over het ontslag van het CTSV-bestuur. De afgelopen dagen werd echter al duidelijk dat het kabinet van het bestuur af wil. De top van het kabinet heeft zich, onder leiding van premier Kok, deze week zelf met de CTSV-crisis beziggehouden. Vanmiddag werd hierover een brief van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) verwacht.

De drie bestuursleden, de oud-politici D. van Leeuwen (VVD), G.J. van Otterloo (PvdA) en M. van Rooijen (CDA) lieten gisteravond weten dat ze de eer aan zichzelf willen houden. In een verklaring schreven zij: “Nu door het kennelijk gebrek aan vertrouwen bij de verantwoordelijke bewindslieden in het bestuur en de wens om tot ontslag te komen een voor het bestuur onwerkbare situatie is ontstaan, zijn de drie bestuursleden bereid om, hoezeer zij de ontwikkelingen ook betreuren en onjuist achten, hun zetels in het bestuur ter beschikking te stellen.”

Het CTSV, dat belast is met het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen (zoals de WAO, de WW en de AOW), verkeert al geruime tijd in een bestuurlijke crisis. Het bestuur heeft vorige maand een van de directeuren, E. Czyzewski, ontslag aangezegd. Een dag later zegde de ondernemingsraad het vertrouwen in het bestuur op.

Het bestuur uitte gisteren grote bezwaren tegen het rapport van de Leidse hoogleraar M. Rood, die door staatssecretaris Linschoten was aangetrokken om aanbevelingen te doen over de CTSV-crisis. Dit nog vertrouwelijke rapport bevat forse kritiek op het bestuur.

De bestuursleden verwijten Rood dat hij “geen adequaat hoor en wederhoor” heeft toegepast. Zij stellen vast dat het voornemen om hen te ontslaan wel mede op dit rapport is gebaseerd. Met Linschoten viel over een bijstelling van de conclusie uit het rapport echter niet te praten, aldus het CTSV-bestuur. De ondernemingsraad van het CTSV noemde het opstappen van het bestuur “pijnlijk, maar gezien de ernst van de situatie onvermijdelijk”.

Staatssecretaris Linschoten vond het bestuursbesluit “moedig”. Ook Kamerleden reageerden opgelucht, al wilden zij de schuld van de problemen bij het CTSV niet alleen bij het bestuur leggen. CTSV-bestuurder Van Otterloo zei vanochtend op de radio dat de chaos bij het toezichtsorgaan te wijten is aan “machtswellust, pure jaloezie en verborgen agenda's”. Van Otterloo suggereerde dat werkgevers- en werknemersorganisaties het onafhankelijke toezichtorgaan hebben tegengewerkt. Het toezicht was vroeger, via de toenmalige Sociale Verzekeringsraad, een taak van de sociale partners.