Artsentekort

Het is typerend voor het gebrek aan efficiëntie binnen de Koninklijke Landmacht dat men spreekt over een dreigend artsentekort NRC HANDELSBLAD, 13 maart). Zelf heb ik recent tien maanden verplicht duimendraaiend op een kazerne doorgebracht. Op deze kazerne waren permanent drie artsen aanwezig op een populatie van 600 meest kerngezonde mannen en een handjevol dito vrouwen.

Ter vergelijking: De gemiddelde huisarts heeft zo'n 2.400 patiëntenonder zijn hoede, onder wie veel arbeidsintensievere groepen zoals kinderen en bejaarden. Met een betere verdeling van mensen en middelen zou dit 'tekort' spoedig tot het verleden behoren. Mijn kennismaking met de cultuur en structuur van de Landmacht doet mij echter vrezen dat dit nog wel de nodige tijd zal vergen.

    • H.I. Piccardt Brouwer
    • Reserve Eerste Luitenant-Arts