Adoptie straks ook voor ongehuwden

DEN HAAG, 21 MAART. De voorwaarden voor de adoptie van Nederlandse kinderen worden gewijzigd. Het kabinet wil de eis schrappen dat voor adoptie van kinderen in Nederland man en vrouw getrouwd zijn. Dat houdt in dat ook twee personen van verschillend geslacht die duurzaam samenleven een kind kunnen adopteren. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Schmitz (Justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schmitz wil verder dat het mogelijk wordt dat ook één persoon een kind in Nederland kan adopteren. Voor adoptie van buitenlandse kinderen blijven de voorwaarden onveranderd. Alleen gehuwden komen hiervoor in aanmerking.

Man en vrouw die samen een kind in Nederland willen adopteren, moeten volgens het voorstel aantonen dat zij ten minste drie jaar voorafgaand aan het adoptieverzoek hebben samengeleefd. Alleenstaanden komen eveneens onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor adoptie, bijvoorbeeld als ze al enige tijd de zorg hebben voor een pleegkind. De leeftijd waarop het kind zelf bezwaar kan maken tegen adoptie wordt verlaagd van vijftien naar twaalf jaar, aldus het wetsvoorstel.

De Kamer debatteert maandag over de voorstellen uit de notitie Leefvormen. De discussie wordt gedomineerd door de mogelijke openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen, zoals de Kamerfracties van PvdA en D66 en een deel van de VVD-fractie willen. Daarmee zouden ook homoparen automatisch het recht krijgen kinderen te adopteren. Schmitz heeft geen principiële bezwaren tegen het homohuwelijk, maar zij wil vooral om praktische redenen dat dit instituut blijft voorbehouden aan heteroseksuele stellen. Ze wijst op het feit dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie zou innemen als tot officiële erkenning van het homohuwelijk wordt overgegaan. Dat bestaat nog nergens ter wereld. Schmitz wil homoparen de mogelijkheid geven zich officieel te laten registreren. Daarmee krijgen ze volgens haar dezelfde rechtspositie als wettig gehuwden, behalve het recht op adoptie.