ABP versterkt financiële top

AMSTERDAM, 21 MAART. Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat twee financiële experts uit het bedrijfsleven, onder wie een topbankier uit de Londense City, benoemen in de beleggingscommissie. Deze commissie, die onder leiding staat van directievoorzitter dr. M. Jonkhart van de Nationale Investeringsbank, adviseert de directie van het ABP over de belegging van het vermogen van meer dan 200 miljard gulden.

Voormalig financieel directeur mr. A. Timmermans van chemiebedrijf DSM is onlangs al benoemd in de beleggingscommissie. De andere benoeming, van W. Slee, voormalig groepsdirecteur van de prestigieuze Britse zakenbank Schroders, komt vanmiddag aan de orde in de bestuursvergadering van het ABP, zo melden goed ingevoerde bronnen.

Het ABP is sinds 1 januari volledig los van de overheid en mag daardoor veel grote bedragen in aandelen en in het buitenland investeren. Het fonds wil haar beleggingen in Nederlandse aandelen sterk uitbreiden en een actievere rol spelen als aandeelhouder in bedrijven. ABP wil daarom ook haar beleggingscommissie uitbreiden met mensen die specifieke financiële ervaring hebben in het internationale bedrijfsleven. De beleggingscommissie bestaat nu voornamelijk uit bankiers en beleggers.

Slee (55) is Nederlander. Hij is sinds jaar en dag actief in de City. Sinds kort is hij niet meer betrokken bij de dagelijks gang van zaken in Schroders, een van de laatste Britse zakenbanken die nog in handen is van particuliere beleggers en de oprichtersfamilie. Slee is nog wel adviseur bij Schroders. Hij wordt in kringen van het ABP als een “grote vangst” beschouwd die ook de Amerikaanse en Britse vermogensbeheerders goed kent.

De zakenbank Schroders adviseerde DSM onder meer bij de beursintroductie en privatisering in 1989 en dezer dagen opnieuw bij een innovative aanpassing van zijn aandelenstructuur, waarin een deel van het resterende aandelenbelang van de overheid in DSM werd omgezet in een belegging voor financiële kernaandeelhouders.

    • Menno Tamminga