Yakult gaat produktie in Almere fors vergroten

De Japanse zuivelfabrikant Yakult gaat de komende twee jaar de produktie van de yakult-fabriek in Almere fors uitbreiden. Nu worden daar per dag 300.000 flesjes gefermenteerde melkdrank geproduceerd. In de loop van september wordt dat opgevoerd tot 500.000 en in 1997 tot 1 miljoen stuks.

Met de uitbreiding is een additionele investering van 28 miljoen gulden gemoeid. De omzet van Yakult Nederland bedroeg in 1995 16 miljoen gulden. Er werken bij het bedrijf 125 mensen.