VVD heeft meeste betaalde bijbanen

DEN HAAG, 20 MAART. Het Tweede-Kamerlid R. Vreeman (PvdA) heeft de raad van PvdA-voorzitter F. Rottenberg opgevolgd. “Het inzicht groeit dat je niet zo'n sterke scheiding moet aanbrengen tussen de politiek en de rest van de wereld”, zei Rottenberg in 1992. Rottenberg typeerde het Kamerwerk als “eenzijdig” en deed parlementariërs de suggestie het werkterrein te verbreden met bijvoorbeeld een bestuursfunctie of commissariaat. Sinds twee jaar is Vreeman commissaris bij Verenigd Streekvervoer Nederland. Hij ging akkoord met de inmiddels omstreden gouden handdruk voor ex-topman C.J. Nyqvist. Het is de enige betaalde nevenfunctie die Vreeman, tevens vice-voorzitter van de PvdA, vervult.

Vreeman is niet het enige Tweede-Kamerlid met een betaald commissariaat. Van de 150 parlementariërs hebben er veertien een betaald commissariaat. Het PvdA-Kamerlid H. Vos zit in dezelfde sector als Vreeman. Volgens de meest recente 'lijst van nevenfuncties van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal' is hij commissaris van de Noord- en Zuidhollandsche Vervoersmaatschappij. Bij de NZH ontving ex-directeur A. Testa een jaar geleden een afkoopsom van 2.1 miljoen gulden. Daarnaast is Vos commissaris bij de RBG-groep.

De VVD-fractie telt de meeste leden met een betaald commissariaat. Fractievoorzitter F. Bolkestein is commissaris bij Merck, Sharp & Dohme, een farmaceutisch bedrijf. Hij is de enige fractievoorzitter in de Tweede Kamer met een betaalde nevenfunctie. De liberale fractie telt verder de volgende commisarissen: P. Blauw (Holland Horse Racing & Breeding), C. Cornielje (Logistiek Adviesbureau PCA), B. van Erp (Smits Restaurants), W. Keur (ATM Holding) en J. te Veldhuis (TRN).

In de CDA-fractie hebben vijf leden een betaald commissariaat. Tweede-Kamervoorzitter W. Deetman is commissaris bij de HOBEON Groep. P. Bukman is commissaris bij de Centrale Suikermaatschappij en bij Vermeer's Verenigde Bedrijven. V. van der Burg heeft er ook twee; Delta Lloyd Verzekeringsgroep en Nestlé Nederland. De raad van commissarissen van Urenco Nederland heeft Y. van Rooy in het college zitten.

P. Biesheuvel is commissaris bij Sarex Beheer, een schade-expertisebedrijf. Begin dit jaar leidde deze neven-functie nog tot gemor in de Tweede Kamer. Biesheuvel is ook voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Hij werd ervan beticht zijn fractiegenoot G. Leers, die zelf geen betaalde nevenfuncties heeft, een voorkeursbehandeling te hebben gegeven toen die in een debat - overigens vergeefs - een nieuw systeem voor APK-keuringen had mogen bepleiten, een systeem waarin Sarex een rol zou kunnen spelen. “Onverstandig, zo'n functievermenging”, oordeelde het PvdA-Kamerlid R. van Gijzel.

In de fractie van D66 heeft alleen J. van Walsem een betaald commissariaat, Nefist Fasto.