VVD-fractie verdeeld over huwelijk homoseksuelen

DEN HAAG, 20 MAART. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is verdeeld over de openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen. Bijna de helft van de 31 leden tellende fractie keert zich tegen het pleidooi van woordvoerster Van der Stoel om homoseksuelen het recht op trouwen te geven. Hun kritiek richt zich op het 'automatisme' waarmee getrouwde homoparen kinderen kunnen adopteren. Bovendien vinden de tegenstanders binnen de VVD-fractie dat Nederland internationaal niet voorop moet lopen.

Een maand geleden leek er nog sprake te zijn van brede steun bij de drie coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 voor het homohuwelijk, zij het dat de PvdA'ers Apostolou en Houda een voorbehoud maakten. De D66-fractie is unaniem voor het voorstel. Enkele D66'ers plaatsen alleen vraagtekens bij de adoptie van kinderen uit het buitenland door homoparen. Gezien de tegenstand van het CDA en de kleine rechtse fracties tegen het homohuwelijk is het onzeker of er een Kamermeerderheid voor te vinden is.

Kamerlid Weisglas, behalve buitenlandspecialist ook lid van het fractiebestuur van de VVD, liet zich eerder ontvallen dat zijn fractie het homohuwelijk als 'vrije kwestie' zal beschouwen. Dit betekent dat Kamerleden van de VVD niet gedwongen zijn een fractie-standpunt te formuleren.

Tegenstanders in de VVD-fractie geloven dat het kabinet weinig moeite zal hebben een krappe meerderheid naast zich neer te leggen. In die fractie is de tegenstand tegen het homohuwelijk gegroeid “onder invloed van de maatschappelijke discussie” hierover, aldus een fractiewoordvoerder. Die tegenstand zou kunnen verdwijnen als de adoptie en het huwelijk juridisch losgekoppeld zou kunnen worden, zo menen de voorstanders van het homohuwelijk.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) wil homoparen de mogelijkheden geven zich te laten registreren. Ze heeft geen principiële bezwaren tegen het homohuwelijk, maar vindt dat het huwelijk om praktische redenen voorbehouden moet blijven aan heteroseksuelen. Eén daarvan is, aldus Schmitz, dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie zou innemen als het huwelijk voor homoseksuelen officieel wordt erkend. Als een meerderheid van de Tweede Kamer voor het homohuwelijk zou zijn, wordt Nederland het eerste land ter wereld waar homoseksuelen in het huwelijk kunnen treden. De wetgeving in Denemarken en Zweden, die internationaal het verst gaat, sluit huwelijken voor homoseksuelen nog steeds uit. Maandag debatteert de Kamer over Schmitz' voorstellen.