VS beducht voor kleiner maar sterker leger Irak

WASHINGTON, 20 MAART. De Iraakse president, Saddam Hussein, heeft zijn strijdkrachten gereorganiseerd tot een kleinere, sterkere, beter opgeleide strijdmacht die eens te meer een gevaarlijke korte-termijn-dreiging in het Golfgebied vormt. Dat heeft generaal Binford Peay, chef van het Amerikaanse Centraal Commando, gisteren gezegd tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor de strijdkrachten in Washington. Peay deed een beroep op de senatoren niet verder te snijden in de Amerikaanse strijdkrachten en evenmin de Amerikaanse aanwezigheid overzee te verminderen.

Volgens generaal Peay heeft Saddam “superb werk verricht” bij het “consolideren en in paraatheid brengen van zijn troepen”. De Iraakse legermacht is lang niet zo groot als in 1990, toen Saddam zijn troepen Koeweit instuurde. Die legermacht bleek zeer ineffectief. Peay zei dat de ingekrompen Iraakse strijdmacht, hoewel zwak in de lucht, “beduidend is verbeterd” en “beduidend capabeler is dan de buurlanden aankunnen”.

Voor de Golfoorlog van 1991 beschikte Saddam over 51 divisies, nu nog 23. Veel van de commandanten die er indertijd niet in slaagden de geallieerde tegenaanval te stuiten, zijn vervangen door een nieuwe generatie officieren van wie velen in de jaren tachtig in het buitenland zijn opgeleid - met inbegrip van de Verenigde Staten, aldus Peay.

In de Golfoorlog is ongeveer de helft van de Iraakse conventionele bewapening vernietigd of beschadigd. Irak kan dit niet makkelijk door nieuw materieel vervangen, omdat het onderworpen is aan een totaal handelsembargo van de Verenigde Naties. Maar volgens Peay zijn de Irakezen erin geslaagd een deel van dit materieel te herstellen. De Veiligheidsraad van de VN heeft Irak gisteren opgeroepen de inspecteurs die de Iraakse massa-vernietigingswapens ontmantelen, “onmiddellijk, onvoorwaardelijk en onbeperkt” toegang te geven. De raad kwam in actie na een reeks incidenten in de afgelopen paar weken waarbij inspecteurs tijdelijk de toegang werd ontzegd tot regeringsgebouwen. De oorspronkelijk hardere verklaring was volgens diplomaten in New York verzacht na bezwaren van Rusland, dat voor Irak opkwam. (Reuter, AP, AFP)