Tweede Kamer wenst regels voor gouden handdruk

DEN HAAG, 20 MAART. De Tweede Kamer wil dat de regering regels opstelt om de salarissen en afvloeiingsregelingen aan banden te leggen van bestuurders van door het rijk gefinancierde instellingen.

Dit bleek gisteren naar aanleiding van een debat in de Kamer over de afkoopsommen voor twee topmannen van de streekvervoersmaatschappij VSN. Ex-bestuursvoorzitter C.J. Nyqvist en voormalig NZH-directeur A. Testa hadden in hun aanstellingscontract al de marges van een schadeloosstelling bij onvrijwillig vertrek geregeld. Uiteindelijk kwam dit neer op twee miljoen gulden in het geval van Nyqvist en 2,1 miljoen voor Testa.

CDA-woordvoerder Reitsma vond het “niet uit te leggen dat VSN-mensen deze hoge bedragen krijgen voor slecht functioneren”. PvdA-fractievoorzitter Wallage zei later in het televisie-programma Den Haag Vandaag hetzelfde. Overigens kwam Wallages fractiegenoot Vreeman, tevens partijvoorzitter, hierdoor in de knel. Hij heeft als commissaris van VSN ingestemd met de gouden handdrukken.

VSN is een structuurvennootschap en ontvangt jaarlijks bijna een miljard gulden van de overheid, die enig aandeelhouder is. De raad van commissarissen van VSN benoemt en ontslaat personeel. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) verwees gisteren dan ook naar de verantwoordelijkheid van de commissarissen.

Wallage verklaarde later dat mensen die in hoge functies worden benoemd bij semi-overheidsinstellingen wat hem betreft voortaan moeten kiezen. Ofwel men krijgt een in verhouding hoog salaris, maar dan kan er geen sprake zijn van een tevoren bepaalde hoge afkoopsom. Ofwel partijen maken een afspraak over de afvloeiingsregeling, maar dan moet men genoegen nemen met een wat bescheidener salaris.

Het Tweede-Kamerlid H. Vos (PvdA) is commissaris bij de NZH, het bedrijf van Testa. Volgens Vos had de raad van commissarissen van NZH met diens afkoopsom niets te maken, want de beslissingsbevoegheid lag bij de overkoepelende VSN-groep.