Toch nieuwe spelling in woordenboeken

ROTTERDAM, 20 MAART. De woordenboeken van Wolters, Prisma en Van Dale zullen de nieuwe spellingregels van de Nederlandse taal in zijn geheel overnemen. Waar verschillen bestaan met Groene Boekje, de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie, zullen de woordenboeken beide spellingen opnemen.

Dit is de uitkomst van overleg tussen de uitgevers van de woordenboeken en de Nederlandse Taalunie. Van de 171 'problematische' verschillen die na elektronische vergelijking van de woordenlijsten zijn geconstateerd, is het merendeel ontstaan doordat de Spellingraad van Van Dale enkele spellingregels anders heeft geformuleerd dan de Nederlandse Taalunie. Zo komen 127 afwijkingen voor in samengestelde woorden waarvan het eerste deel op een 'e' eindigt. De algemene regel in de nieuwe spelling luidt dat deze tussenklanken met een 'n' wordt geschreven. Deze regel heeft veel weerstand opgeroepen, omdat vertrouwde woorden veranderen, zoals bijvoorbeeld 'pannekoek' in 'pannenkoek'.

Het gevolg van de interpretatieverschillen is dat het Groene Boekje 'weduwefonds' en 'linzensoep' voorschrijft, maar Van Dale het op 'weduwenfonds' en 'linzesoep' houdt. Ook hanteert de Spellingraad van Van Dale niet de uitzonderingsregel voor planten in samengestelde woorden, waardoor het 'paardebloem' van het Groene Boekje in Van Dale 'paardenbloem' is.

Alle woordenboeken worden bij komende uitgaven aangepast. Voor de correcties op het Groene Boekje wordt een inplakvel gemaakt en gratis verspreid via de boekwinkels. Daarin moet het Groene Boekje onder meer cliëntèle, sjiïet en yahtze inruilen voor clientèle, sjiiet en yahtzee. Van Dale vervangt onfrans, Verwegistan en duizend-en-één-nacht door on-Frans, Verweggistan en duizend-en-een-nacht.