Spanje en VS twisten over serie verhalen uit Brazilië

MADRID, 20 MAART. Spanje en de Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen een kleine diplomatieke oorlog uitgevochten naar aanleiding van de uitreiking maandag van de Spaanse Koninklijke Prijs voor de Journalistiek aan een Braziliaanse journaliste voor een serie artikelen waarin onder meer kinderroof voor de illegale handel in menselijke organen, met name nieren, aan de orde kwam. De Amerikaanse ambassade in Madrid reageerde woedend op de toekenning van de prijs voor de verhalen, die “aantoonbaar onjuist” zouden zijn.

De verhalen rond een “Organenmafia” die actief zou zijn in Zuid-Amerika doen volgens de Amerikaanse ambassade al langer de ronde. Uitgebreide rapporten, waarin ook de door Magno beschreven gevallen zijn onderzocht, hebben volgens de Amerikanen evenwel aangetoond dat de verhalen of verzonnen waren, of niet nagetrokken konden worden. Afgezien van de daling van orgaandonaties zouden de verhalen ook hebben geleid tot toenemende agressie tegen Amerikaanse toeristen in Zuid-Amerika, die al in enkele gevallen het vege lijf moesten redden omdat ze werden aangezien voor kinderrovers. Ook Spanjes nationale coördinator voor orgaantransplantatie mengde zich in de strijd door de verhalenreeks af te doen als “een opeenstapeling van absurditeiten” die grote schade toebrengt aan de kredietwaardigheid van internationale transplantatie-organisaties.