PvdA wil lagere huurverhoging na afwijzing senaat

DEN HAAG, 20 MAART. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat de maximale huurverhoging dit jaar beperkt blijft tot 5,5 procent. De PvdA wil geen grotere stijging nu een wetsvoorstel om de positie van huurders te versterken het gisteren in de Eerste Kamer niet heeft gehaald, tot groot verdriet van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting).

Een meerderheid in de Eerste Kamer van VVD en CDA liet gisteren weten niets te zien in een wettelijke verplichting voor verhuurders om over huurverhogingen boven een bepaald percentage (dit jaar 2,8) eerst met de huurders te overleggen. Tommel liet het vervolgens niet op een stemming aankomen. Hij kondigde nader beraad met het kabinet aan. Dit betekent dat het wetsvoorstel in elk geval voor de komende huurverhoging van 1 juli niet van kracht zal zijn. Na afloop van het debat in de Eerste Kamer liet Tommel weten dat hij een gewijzigd wetsvoorstel hoopt te kunnen maken waarmee zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan instemmen.

Tijdens de vergadering in de senaat toonde de D66-staatssecretaris zich geïrriteerd over het gedrag van regeringsfractie VVD en oppositiepartij CDA. Hij stelde vast dat de argumenten die de VVD in de Eerste Kamer had gebruikt om het wetsvoorstel af te wijzen, tegengesteld waren aan die van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. “Een klein beetje consistentie, zou dat niet mogen?” Hij verweet VVD-senator De Beer alleen maar oog te hebben voor het belang van “de kleine verhuurder”. Volgens de staatssecretaris gunde de VVD daarentegen “huurders zelfs een beperkte verbetering van hun positie niet”.

Ook het CDA kreeg verwijten van Tommel te horen. Waar deze partij in de Tweede Kamer hem juist had aangespoord vooral door te gaan met het wetsvoorstel, hield de CDA-fractie in de Eerste Kamer juist de boot af.

Het ministerie heeft, net als de organisaties van de woningcorporaties, reeds het nodige geld gestoken in voorlichtingsmateriaal om verhuurders en huurders de voordelen van de nieuwe wet duidelijk te maken. De staatssecretaris voorspelde in de zendtijd van de STER binnenkort “een zwart blok, waar ik graag mijn spotje had gezien”. “Maar dat is wel de kenmerkende kleur voor wat hier gebeurt”, zei hij bitter tot de Eerste Kamer.

Ook het Tweede-Kamerlid Duivesteijn van de PvdA sprak na afloop zijn verbazing uit over de opstelling van de meerderheid in de Eerste Kamer. Hij kondigde aan vandaag in de Tweede Kamer te zullen voorstellen de maximale huurverhoging van dit jaar van 6,5 procent naar 5,5 procent te verlagen. Hij herinnerde eraan dat de PvdA alleen met het percentage van 6,5 als maximum akkoord is gegaan in de veronderstelling dat daar bepaalde rechten voor huurders tegenover zouden staan. “Op zijn minst zullen we dit maximum nu moeten terugdraaien”, zei Duivesteijn.