Pakhoed voert winst op dankzij Frans bedrijf

ROTTERDAM, 20 MAART.De overname van het Franse distributiebedrijf voor chemicaliën Lambert Rivière heeft fors bijgedragen aan de resultaten van Pakhoed. Het Franse bedrijf zorgde voor een winstexplosie van Pakhoed in 1995 van 121,5 miljoen gulden.

Door de overname van Lambert Rivière, dat vorig jaar is geconsolideerd in de boeken van het Rotterdamse tankopslagbedrijf, steeg het bedrijfsresultaat in de sector distributie van 3,8 naar 37,3 miljoen gulden. De omzet van Pakhoed ging omhoog van 1,4 naar 2,1 miljard gulden.

De netto winst per aandeel bedroeg vier gulden (1994: 3,20 gulden). Pakhoed keert een dividend uit van 1,80 gulden per aandeel nominaal. Op de Amsterdamse effectenbeurs werd nauwelijks gereageerd op de jaarresultaten van Pakhoed. Bij opening van de handel ging het havenfonds een dubbeltje omlaag op 44,50 gulden.

Handelaren verklaarden de matte belangstelling voor Pakhoed uit het feit dat bestuursvoorzitter N.J. Westdijk geen winstprognose heeft gegeven voor dit jaar. Er zijn onzekere factoren, waaronder de Amerikaanse dollar die Pakhoed vorig jaar 6,4 miljoen gulden winst heeft gekost. Niettemin heeft het bedrijf een uitstekend jaar achter de rug waarin het bedrijfsresultaat voor rente en belasting steeg met 21 procent tot 201,4 miljoen gulden. Hiervan werd 65 procent door het bedrijf in het buitenland gerealiseerd. In 1990 was die verhouding nog precies omgekeerd.

Wat de bedrijfsvoering betreft voor dit jaar ziet Pakhoed een gunstige ontwikkeling in de opslag en distributie van chemicaliën.

Ook de logistieke activiteiten verhogden het bedrijfsresultaat. Met name de rederijen van Broere lieten als gevolg van de goede gang van zaken in de chemische markt een behoorlijke stijging van de resultaten zien.

De rentelasten stegen met name door de financiering van de overname van Lambert Rivière en het omzetten van een converteerbare lening aan overslagbedrijf ECT in aandelen. Onzekerheid bestaat er over de olie-spotmarkt in Rotterdam. Het afgelopen jaar was er in de olieopslag niet zoveel te verdienen in Rotterdam, een haven die nog steeds op olie drijft, hoewel het percentage van de olieoverslag in de bijna 300 miljoen ton goederen die Rotterdam jaarlijks overslaat gestadig terugloopt.

De terugkeer van Irak op de oliemarkt kan dat beeld weer veranderen. De recordoverslag van goederen in de Rotterdamse haven dateert nog steeds uit 1973 toen tijdens de oliecrisis de opslagtanks in Rotterdam permament volledig waren gevuld.

Pakhoed wil zich de komende jaren volledig gaan concentreren op tankopslag en distributie van olieprodukten en chemicaliën. Vooral in het Verre Oosten ziet het bedrijf uitgelezen mogelijkheden om de tankcapaciteit flink uit te breiden. Bij Hongkong heeft Pakhoed een optie op enkele tientallen hectaren land waar voor een paar honderd miljoen gulden in de tankopslag zal worden geïnvesteerd.