Opgaande winstlijn Management Share

Het automatiseringsbedrijf Management Share heeft over 1995 een netto winst behaald van 300.000 gulden tegen 162.000 gulden in het jaar ervóór. De omzet nam vorig jaar toe met 7,3 procent tot 10,2 miljoen gulden. Management Share heeft ongeveer vijfendertig werknemers. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening nam met twee ton toe tot 900.000 gulden. Voor 1996 verwacht algemeen directeur R. Bus het netto resultaat opnieuw “behoorlijk” te kunnen verbeteren.

Het automatiseringsbedrijf heeft jarenlang forse verliezen geleden.