Lagere bijdrage VS aan IDA; Akkoord hulp Wereldbank armste landen

WASHINGTON, 20 MAART. Ruim dertig donorlanden hebben gisteren overeenstemming bereikt over de financiering van hulp door de Wereldbank aan de armste landen. Voor de komende drie jaar komt hiervoor 22 miljard dollar (36 miljard gulden) beschikbaar. De Amerikaanse regering heeft onder druk van het Congres haar bijdrage teruggeschroefd.

Het gaat om de financiering voor de elfde achtereenvolgende periode van drie jaar van de International Development Association (IDA). Dit is het 'loket' van de Wereldbank dat tegen zeer soepele voorwaarden kredieten aan de 78 armste landen (met in totaal drie miljard inwoners) verstrekt. Voor IDA-10 (1993-1996) was ruim 20 miljard dollar beschikbaar gesteld.

De VS zullen pas vanaf half 1997 aan het IDA-fonds meedoen en 800 miljoen dollar per jaar bijdragen. Dat is minder dan de bijna 1,3 miljard dollar per jaar die Washington voor de tiende IDA-periode, die in juli van dit jaar afloopt, had toegezegd. De VS mogen van half '96 tot '97 niet deelnemen aan beslissingen binnen IDA over projecten en aanbestedingen. Een soortgelijke situatie deed zich ook voor in 1984 onder de regering-Reagan. De andere donorlanden hebben afgesproken dat zij eventueel hun bijdragen zullen verminderen, indien het Congres het door de regering van president Clinton toegezegde bedrag niet fiatteert. Washington heeft ook toegezegd 934 miljoen dollar aan achterstallige betalingen voor IDA-10 te betalen in het komende jaar, maar ook hiervoor is nog toestemming van het Congres nodig.

Door het uitblijven van een Amerikaanse bijdrage in het eerste jaar hebben de andere donorlanden besloten voor deze periode drie miljard ter beschikking te stellen voor een interimfonds. Voor de twee jaren erna komt telkens 4 miljard dollar van de donorlanden beschikbaar. Het resterende bedrag voor IDA-11 komt uit eerder ter beschikking gestelde gelden, uit het aflossen van leningen door de IDA en uit een bijdrage van de Wereldbank zelf. “Gezien de harde bezuinigingen op de overheidsbegrotingen in vele donorlanden, is deze overeenkomst een belangrijk bewijs van de gedeelde verantwoordelijkheid en van het multilateraal optreden om de armste mensen in de wereld te helpen”, zei Sven Sandström, de Wereldbank-directeur die de onderhandelingen over IDA-11 de afgelopen 15 maanden heeft geleid. De donorlanden beklemtoonden de aandacht voor Afrika en het belang van basisonderwijs, schoon water, gezondheidszorg en infrastructuur. (AFP, Reuter)