Kohl: geen uitstel EMU en Britten zullen toetreden

BONN, 20 MAART. De startdatum van de Economische en Monetaire Unie mag onder geen beding worden uitgesteld en ook Groot-Brittannië zal uiteindelijk aan de muntunie deelnemen. Dit heeft de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl gisteren gezegd tijdens een persconferentie.

Kohl kondigde massale overheidsbezuinigingen aan en sloot niet uit dat volgend jaar de lasten worden verhoogd. Die maatregelen moeten het antwoord worden op het groeiende tekort op de Duitse begroting dat het gevolg is van de teruglopende economische groei in Duitsland. Voor dit jaar wordt officieel 1,5 procent groei verwacht, maar officieuze ramingen zijn al fors naar beneden bijgesteld. De Duitse werkloosheid is in februari opgelopen tot een na-oorlogs record van 4,3 miljoen. De lagere belastinginkomsten en hogere sociale uitgaven zorgen er voor dat het begrotingstekort in 1995 is gestegen tot 3,6 procent. Ook dit jaar zal Bonn er niet in slagen om dat tekort onder de 3 procent te krijgen, de norm voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie. Er dreigt een groter tekort dan de zestig miljard mark die de regering heeft begroot. Volgens voorlopige ramingen komt het tekort dit jaar uit op 3,5 procent. Vorige week besloot de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, al tot een tijdelijke rem op de overheidsuitgaven. Voor grote uitgaven moeten de ministeries voorlopig toestemming aan zijn departement vragen.

Om het plan te realiseren dat de regering in januari lanceerde, om samen met werkgevers en werknemers de werkloosheid in het jaar 2000 te halveren, zal de Duitse industrie concurrerender moeten worden. In ongewoon harde bewoordingen haalde Kohl uit naar de lage Duitse gemiddelde pensioenleeftijd, de late toetreding van jongeren tot het arbeidsproces, en ruimhartige Duitse vakantie- en vrije-dagenregeling.

Kanselier Kohl verklaarde dinsdag verder dat het “heel moeilijk” zal worden om te bepalen welke overheidsuitgaven aan banden moeten worden gelegd. Voor belastingverhoging voelt hij op dit moment weinig omdat daardoor de toch al trage economische groei verder afneemt. “Hogere belastingen zijn psychologisch verkeerd”, aldus Kohl, maar hij wees dergelijke maatregelen voor volgend jaar niet zonder meer af.

De voorzitter van de sociaal-democratische oppositiepartij SPD, Oscar Lafontaine, zei gisteren een spoedige verhoging van de btw te verwachten, en eiste dat minister van financiën Theo Waigel zijn belastingplannen voor het weekeinde openbaar maakt. Op zondag zijn verkiezingen in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg en Rheinland-Pfaltz.

Kohl waarschuwde voor uitstel van de startdatum voor de Economische en Monetaire Unie in 1999. Uitstel zou een run op de Duitse mark kunnen veroorzaken, en een verdere stijging van de koers van de mark brengt de Duitse concurrentiepositie nog verder in gevaar. Kohl noemde uitstel “een gevaar voor het belangrijkste Europese project van de 20-ste en 21-ste eeuw.” Als de muntunie faalt, dan vreest de Duitse kanselier een “terugslag naar nationalistische concurrentie in Europa.”

Vorige week vrijdag zei de Nederlandse premier Kok juist dat uitstel van de muntunie te prefereren is boven het niet halen van de financiële toetredingscriteria, die zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht.

Kohl zei er zeker van te zijn dat ook Groot-Brittannië uiteindelijk deel uit zal maken van de muntunie. “Ik heb een theorie en die zal ik uitspreken, ook al zal die weer voor kwaadaardige krantenkoppen in Londen zorgen,” zei Kohl, verwijzend naar de uitleg van een Duitse oorlogsdreiging die de Britse pers gaf toen Kohl de muntunie “een zaak van oorlog en verde in Europa” noemde. Kohl's theorie is dat de City, het financiële centrum van Londen, naar Europa komt. “En als de City dat doet, zullen de anderen volgen.” (Reuter, AFP)