Fulltime banen door vrouwen

Grafiek: Getrouwde vrouwen in Nederland werken aanzienlijk minder in fulltime-banen dan hun seksegenoten in andere West-Europese landen. In Nederland wordt slechts 7 procent van de fulltime-banen door vrouwen bekleed, aanzienlijk minder dan het gemidddelde in de Europese Unie (18,8 procent) en in Portugal (29,0 procent).

Het percentage getrouwde vrouwen in deeltijdarbeid is relatief laag (48,9 procent). Dat komt doordat ook veel mannen en ongetrouwde vrouwen in deeltijd werken. Het percentage Nederlandse vrouwen (getrouwd en ongetrouwd samen) met betaald werk verschilt dan ook niet zoveel van het Europese gemiddelde.

“Het arbeidsmarktgedrag van getrouwde vrouwen in Europa vertoont grote verschillen en is voor een belangrijk deel te verklaren door cultuur en traditie”, zegt dr. Kea Tijdens, universitair hoofddocent emancipatie-economie aan de Universiteit van Amsterdam. “In Nederland heerst een typische cultuur om betaald werk en de opvoeding van kinderen te combineren. Kinderopvang is doorgaans minder goed dan in het buitenland. Arbeidsparticipatie van vrouwen is bovendien afhankelijk van het soort werk dat zij verrichten. In Portugal werken bijvoorbeeld relatief veel getrouwde vrouwen fulltime omdat de agrarische sector daar groot is en het werk gemakkelijker dan ander werk kan worden gecombineerd met het verzorgen van een gezin.”

    • Herke van der Woude