FNV: ziekenfondsplan VNO asociaal

DEN HAAG, 20 MAART. De vakcentrale FNV noemt het voorstel van de werkgeversvereniging VNO-NCW om grote bedrijven de kans te geven hun werknemers uit het verplichte ziekenfonds te halen en zelf te verzekeren 'a-sociaal'. Het ziekenfonds blijft alleen met 'slechte risico's' zitten, waardoor de premies voor de fondspatiënten onbetaalbaar worden, aldus de vakcentrale.

Volgens de werkgevers zouden door de zogenaamde opting out-constructie de collectieve lasten voor het ziekenfonds aanzienlijk dalen. Werkgevers sluiten dan collectieve contracten af voor hun werknemers, waarin ziektekosten en arbeidsongeschiktheid worden verzekerd. Dit zou volgens VNO-NCW vanaf 1998 mogelijk moeten worden. Werknemers zouden sneller voor medische behandelingen in aanmerking kunnen komen, omdat wachtlijsten ten dele kunnen worden omzeild. De kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid drukken dan minder zwaar op de werkgevers.

Het zelf verzekeren van werknemers is volgens de FNV voor bijna iedere werkgever interessant. “Nu nog betalen de relatief gezonde werknemers met hun premies mee voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. Er zijn ongetwijfeld premievoordelen te behalen als een personeelsbestand zich aan de solidariteit met de minder draagkrachtigen kan onttrekken. Juist degenen die buiten het arbeidsproces staan worden de dupe doordat de premies voor fondsverzekerden fors omhoog zullen gaan”, aldus de FNV.

De voorstellen van de werkgevers vergroten volgens de FNV de problemen die nu al zijn ontstaan door grote tekorten in de kassen van de ziekenfondsen. Als de werknemers die veel verdienen en een dus hoge premie betalen, door de werkgevers zelf verzekerd worden, daalt volgens de FNV het draagvlak voor het ziekenfonds. De loongrens voor het ziekenfonds, nu 59.700 gulden bruto per jaar, zou volgens de FNV juist omhoog moeten. Pas dan kan er een ziekenfondsverzekering ontstaan waarin de overheid niet steeds kunstmatig hoeft bij te springen, aldus de FNV.

De voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, A. Rinnooy Kan, ontkende gisteren tijdens een bijeenkomst in Den Haag dat zijn voorstel tot een tweedeling in de gezondheidszorg leidt. Uitkeringsgerechtigden en bejaarden zouden minder snel van zorg gebruik kunnen maken dan werkenden die door hun werkgevers apart verzekerd zijn. “Ik ben voor een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. Ik pleit niet voor een tweedeling. De niet-werkenden kunnen gebruik blijven maken van de nationale verzekering”, aldus Rinnooy Kan.

Zorgverzekeraars Nederland vindt de voorstellen van de werkgevers “ingrijpend”. “Op korte termijn is dit niet realiseerbaar. Het is niet verstandig om het ziekenfonds in deze kabinetsperiode vanwege de financiële gevolgen ingrijpend te veranderen”, aldus een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid ziet het voorstel als een bijdrage in de discussie. Maar, benadrukt een woordvoerder van minister Borst, “de gezondheidszorg moet voor iedereen gelijk toegankelijk blijven.”