Externe commissie adviseert; Thoraxcentrum moet weg uit De Klokkenberg

BREDA, 20 MAART. Het thoraxcentrum van medisch centrum De Klokkenberg in Breda moet binnen afzienbare tijd in een of meer andere algemene ziekenhuizen worden ondergebracht.

Dit adviseert een externe onderzoekscommissie die het functioneren van het thoraxcentrum binnen De Klokkenberg de afgelopen maanden heeft onderzocht.

De raad van toezicht van De Klokkenberg neemt binnen zes maanden een besluit over de eventuele verhuizing naar een ander algemeen ziekenhuis bij voorkeur in Breda. De raad van toezicht wil de directie uitbreiden van een naar twee directeuren. De aan te trekken directeur zal de verantwoordelijkheid voor het thoraxcentrum dragen. De huidige algemeen directeur dr. G. Tanke zal in elk geval niet meer verantwoordelijk zijn voor het thoraxcentrum. Wel blijft hij directeur van de overige vier klinieken van het multicategoriale ziekenhuis.

Inbedding van het thoraxcentrum in een algemeen ziekenhuis is volgens de commissie noodzakelijk om de hartchirurgie in de regio West-Brabant op termijn zeker te stellen. Het aantal hartoperaties neemt toe, de patiënten worden ouder en daarbij is een voortdurende samenwerking met belendende disciplines in eenzelfde instelling noodzakelijk, aldus de commissie.

De commissie werd in november vorig jaar ingesteld om een einde te maken aan de vertrouwensbreuk tussen de medisch specialisten van het thoraxcentrum en algemeen directeur Tanke van De Klokkenberg. De commissie stond onder leiding van prof. dr. R. In 't Veld. Van de commissie maakten verder deel uit cardiofysioloog en organisatieadviseur prof. dr. V. Bonke, econoom prof. dr. L. Koopmans, arts en organisatieadviseur dr. M. Dutrée en, als adviseur, prof. dr. A. Dunning.

Twee weken geleden besloot de raad van toezicht van het multicategorale ziekenhuis alle longoperaties in het thoraxcentrum op te schorten. De maatregel volgde op een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Noord-Brabant, waarin de inspectie verklaarde het niet verantwoord te vinden dat er in De Klokkenberg longoperaties worden verricht.

De inspectie had een onderzoek ingesteld naar het overlijden vorig jaar van een longkankerpatiënt als gevolg van een niet zorgvuldig genoeg uitgevoerde diagnostische operatie in het thoraxcentrum. Bij deze operatie werd de slokdarm geperforeerd. Het niet onderkennen van deze complicatie was volgens de inspectie het begin van een reeks incidenten die in twee weken tot het overlijden van de man hebben geleid. De inspectie omschrijft de behandeling als een “opeenstapeling van fouten, tekortkomingen en nalatigheden”.

Het thoraxcentrum werd vijftien jaar geleden opgericht. In het centrum werden vorig jaar ruim vijftienhonderd hartoperaties verricht en ongeveer twintig longoperaties. Medische centrum De Klokkenberg bestaat uit vijf categorale instellingen.