Den Haag krijgt deel van beloofd NAVO-kantoor

DEN HAAG, 20 MAART. De gemeente Den Haag is er niet in geslaagd een nieuw NAVO-kantoor in zijn geheel naar de stad te halen. Mede onder druk van Frankrijk blijft een deel van het op te richten agentschap voor communicatie en informatie in Brussel.

Secretaris-generaal Solana van de NAVO heeft dit voorstel deze week voorgelegd aan de lidstaten. De verwachting is dat binnen een week een definitief besluit valt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanvankelijk leek Den Haag het zogeheten C-3 NAVO-agentschap (Communication, Command, Control) probleemloos binnen de gemeentegrenzen te halen. Het kantoor zou eerst 450 arbeidsplaatsen opleveren. Daar bleven er 385 van over, omdat Duitsland 65 mensen in Brussel wilde hebben, dicht bij het NAVO-hoofdkantoor.

Een meerderheid van de NAVO-lidstaten was voor de verhuizing naar Den Haag. België wilde samen met Frankrijk het grootste deel van het kantoor in Brussel houden. In het compromis van Solana krijgt Den Haag weliswaar de grootste afdeling van het agentschap, maar er zullen volgens dat compromis 120 arbeidplaatsen verdwijnen. De gemeente Den Haag gaat er vooralsnog van uit dat er geen arbeidsplaatsen verloren zullen gaan.

Bij de oprichting van het nieuwe technische centrum gaat het om samenvoeging van het al in Den Haag gevestigde Shape Technical Center (STC) en het NATO Communications and Information Systems Agency (Nacisa) in Brussel. S TC (340 personeelsleden) houdt zich bezig met onderzoek voor de NAVO, terwijl Nacisa (270 mensen) vooral management-taken heeft en belast is met aanschaf van materieel. Samenvoeging van de instituten levert de NAVO een forse bezuiniging op aan personeelskosten, doordat 160 mensen minder nodig zijn.

Den Haag heeft een intensieve lobby gevoerd in Brussel om het nieuwe kantoor naar Nederland te halen. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken), minister Voorhoeve (defensie) en burgemeester Havermans van Den Haag deden de NAVO een bod dat voorzag in het gratis beschikbaar stellen van een gebouw op de grens van Den Haag en Wassenaar, een gratis verhuizing van een van de beide instituten die in het nieuwe onderdeel opgaan van Brussel naar Den Haag, en een huursom die bestaat uit niet meer dan een vergoeding van onderhoudskosten.