Delors komt op voor Nederlands drugsbeleid

PARIJS, 20 MAART. “Gaat u eens naar Nederland en vergelijk de resultaten van het drugsbeleid daar met het onze. Dan spreek ik u na afloop.” Dat was het spontane antwoord van oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors op een bijeenkomst van de Franse Parti Républicain, waar hij te gast was om over Europa te praten.

De vragensteller uit de zaal had verbitterd opgemerkt dat de enige echt goed gelukte gemeenschappelijke markt die van de drugs is. Waarop Delors bijzonder direct riposteerde. “Lubbers was niet in de war toen het drugsbeleid tot stand kwam. Nederland verdient niet te worden behandeld als een schandalige uitzondering, zoals een deel van de Franse pers en politieke elite nog steeds doet. Er is minder criminaliteit en het aantal doden ten gevolge van harddrugs is lager.”

Delors ging niet zo ver dat hij 'het Nederlandse model' integraal in Frankrijk wilde invoeren, maar hij wilde er wel van leren. De schadelijke gevolgen van de drugsexport naar Frankrijk baarde hem wel zorgen. Hij is het eens met de Franse regering dat, zolang daar niets aan verbetert, het verdrag van Schengen niet integraal kan worden toegepast.

Frankrijks ambassadeur in Den Haag, Bernard de Montferrand, herhaalt vandaag in het dagblad La Croix de kritiek op het drugsbeleid. “Nederland volgt van alle landen in Europa de meest afwijkende politiek.” En: “Het is heel moeilijk in Europa te leven met zo sterk verschillende wetten en benaderingen. Op langere termijn is harmonisatie noodzakelijk, zoals de top van Madrid ook heeft gezegd.” Montferrand noemt het opnieuw “onacceptabel” dat Nederland meer cannabis produceert dan nodig voor eigen gebruik en dus exporteert.