Commissariaat Timmer

ROTTERDAM, 20 MAART. Scheidende Philips-topman Jan Timmer wordt lid van de raad van commissarissen bij bank verzekeraar ING. De voordracht moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders op de jaarvergadering van 2 mei aanstaande.

Het is de bedoeling dat Timmer pas na de beëindiging van zijn voorzitterschap bij de raad van bestuur van Philips, op 1 oktober, commissaris wordt bij ING. Hij keert Phlips echter niet de rug toe: ook bij zijn huidige werkgever wordt hij commissaris.

Per 1 juli kan hij tevens bij Shell als commissaris aan de slag, terwijl hij na 1 oktober president-commissaris sportzender Sportnet wordt. Zijn commissariaat bij de Duitse Dresdner Bank legt hij neer op het moment dat hij toetreedt tot de RvC van ING.

De raad van commissarissen van ING bestaat vanaf 2 mei uit drs. J.P. Erbé (voorzitter), de vice-voorzitters drs. G. Verhagen en ir. M. Ververs (ex-Wolters Kluwer), mr. J.J. van Rijn (ex-Nationale Nederlanden), J. Timmer, prof. dr. L.A.A. van den Berghe, drs. J.W. Berghuis, prof. mr. P.F. Van der Heijden, J. Kamminga, ir. O.H.A. van Royen.